دوستان اردبیلی
گروه: دوستان اردبیلی
رهبر گروه : بابک آذری
تاسیس : 12 فروردین 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: دوستان اردبیلی
دسته بندی: 7
توضيحات:
دوست یابی -همسر یابی - آشنا دختر و پسر باهمدیگر
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...