دوستان اردبیلی
گروه: دوستان اردبیلی
رهبر گروه : بابک آذری
تاسیس : 12 فروردین 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: دوستان اردبیلی
دسته بندی: 7
توضيحات:
دوست یابی -همسر یابی - آشنا دختر و پسر باهمدیگر
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...