بحث و گفتگوی آزاد
گروه: بحث و گفتگوی آزاد
رهبر گروه : محمد
تاسیس : 10 آبان 1387

اطلاعات گروه

نام گروه: بحث و گفتگوی آزاد
دسته بندی: 1
توضيحات:
لطفا" جنبه داشته باشین...
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >Normal> >0> > > > > >false> >false> >fa...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...