ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

Barname Badansazi F.N

ارسال توسط: ۩۩۩ Pa Ri Va ۩۩۩ تاریخ ارسال: ۰۱ دی ۱۳۸۸ دسته بندی: ورزش و تندرستی نظرات: 0 بازدید: 8520

 


 برنامه شش هفته اي براي افراد مبتدي

 

     هفته اول تا سوم :                        (روزاول)هفته چهارم تاششم: ( كاهش وزن)              ( روز دوم ) استراحت بين هر ست يك دقيقه است                                                   

دوچرخه ؛ نرمش ؛ حركات كششي    5 دقيقه                             دوچرخه ----------------- 15 دقيقه                                دوچرخه  ---------------------- 10 دقيقه                                                                                                                                    

جلو پا ماشين ----------------- ( 12-10) 4                              نرمش و حركات كششي ---- 5 دقيقه                                 نرمش و حركات كششي -------  5 دقيقه                

پشت پا ماشين خوابيده ------------  (12)  3                            شكم ----------------------- (20) 3                               ها گ پا ماشين -------------- (15-12) 3                                                                

زير بغل سيم كش از پشت   -----(12-10 ) 4                             زير شكم ------------------ (15) 3                               جلو پا ماشين ---------------  (15-12) 3                                                         

پرس سينه دستگاه فلاي    --------(10-8) 4                             پرس سينه هالتر ----------- (10) 3                              پشت پا ماشين خوابيده ----------- (15) 3                                                                                   

سرشانه هالتر از پشت (نشسته)     (10-8) 3                             پرس بالا سينه هالتر ------- (12) 3                             ساق پا دستگاه پرس ------------- (15) 3                                                                                                                            

پشت بازو سيم كش  ---------------- (12) 3                             زير بغل سيم كش ازپشت (12-10) 3                             سرشانه هالتر از پشت (نشسته)--  (10) 3                                                                                                                                   

جلو بازو هالتر ايستاده ----------- (10-8) 3                             زيربغل سيم كش ازجلودست ج  (10) 3                              كول هالتر ----------------------  (12) 3                                                                  

شكم  ------------------------------- (20) 3                             پشت بازو سيم كش -------  (15) 3                              شكم  ---------------------------- (20) 3

ساق پا ايستاده   ----------------(30-20) 2                             جلو بازو هالتر ايستاده  ---- (12) 3                              زير شكم------------------------  (15) 3

                                                                                   شكم ----------------------  (20) 3             &n

0
2

محبوب ترین مقالات ورزش و تندرستی
بازدید: 1533
نظرات: 66
0
185
بازدید: 1689
نظرات: 52
0
182
بازدید: 1397
نظرات: 51
0
182