23 اردی بهشت

ارسال توسط: مدیریت و پلیس سایت تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 0 بازدید: 3034
  Today 12 May  امروز 23 ارديبهشت ماه AriesMar 21-Apr 19   بره1 فروردين - 31 فروردين  بايد بين كارهاي شخصي و مسئوليت هاي اجتماعي خود نوعي توازنبرقرار كني در غير اين صورت هركدام مزاحم انجام ديگري خواهد بود.       TaurusApr 20-May 20   گاو1 ارديبهشت - 31 ارديبهشت <
0
1

بازدید: 1695
نظرات: 36
0
40
بازدید: 998
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1373
نظرات: 22
0
32
بازدید: 529
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1724
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1548
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1072
نظرات: 6
0
9
بازدید: 648
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1471
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1447
نظرات: 4
0
5
بازدید: 907
نظرات: 3
0
4