23 اردی بهشت

ارسال توسط: مدیریت و پلیس سایت تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 0 بازدید: 3098
  Today 12 May  امروز 23 ارديبهشت ماه AriesMar 21-Apr 19   بره1 فروردين - 31 فروردين  بايد بين كارهاي شخصي و مسئوليت هاي اجتماعي خود نوعي توازنبرقرار كني در غير اين صورت هركدام مزاحم انجام ديگري خواهد بود.       TaurusApr 20-May 20   گاو1 ارديبهشت - 31 ارديبهشت <
0
1

بازدید: 1785
نظرات: 36
0
40
بازدید: 1059
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1488
نظرات: 22
0
32
بازدید: 657
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1866
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1648
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1141
نظرات: 6
0
9
بازدید: 709
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1549
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1537
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1475
نظرات: 5
0
4