12 اردی بهشت

ارسال توسط: مدیریت و پلیس سایت تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 0 بازدید: 2433
امروز 12  ارديبهشت  ماه AriesMar 21-Apr 19   بره1 فروردين - 31 فروردين سوالهاي زيادي پيرامون آينده مطرح است به مرور پاسخ اين پرسشها را خواهي گرفت امروز بايد دست به تصميم تازه اي بزني كه بتوان اثري دراز مدت را بر جاي بنهد.       TaurusApr 20-May 20   گاو1 ارديبهشت - 31 ارديبهشت
0
1

بازدید: 1779
نظرات: 36
0
40
بازدید: 1055
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1482
نظرات: 22
0
32
بازدید: 653
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1859
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1643
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1138
نظرات: 6
0
9
بازدید: 704
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1539
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1534
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1468
نظرات: 5
0
4