ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

اختیارات ایام ماه قمری

ارسال توسط: نسیم بهاری تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 1 بازدید: 6521

اختیارات ایام ماه قمری

منقول از امام صادق (ع)

*      روز اول: روز نیکویی است. ازدواج ، خرید وفروش،مسافرت، خوب ومبارک است .

*      روز دوم: روز مبارکی است. ساختن خانه در این روز بسیار خوب است .

*      روز سوم: روز نحس ونامبارکی است ، از خرید وفروش بپرهیزید و هیچ عملی خوب نیست .

*      روز چهارم: روز خوبی است، برای کشاورزی، ساخت و ساز و ازدواج در این روز خوب است و مولود در این روز مبارک است .

*      روز پنجم: روز نحسی است و هیچ کاری در این روز شایسته نیست .

*      روز ششم: روز مبارکی است برای ازدواج، سعی و تلاش برای انجام کارها نیک است و قدم نورسیده مبارک است .

*      روزهفتم: روز خوبی است برای خرید و فروش و ساختن ساختمان و هرس درختان .

*      روز هشتم: روز نیکویی است برای خرید و فروش ولی مسافرت در این روز مکروه است .

*      روزنهم: روز خوبی است برای کشاورزی و تجارت و مسافرت بسیار پسندیده است .

*      روز دهم: روز صالحی است و خرید وفروش در این روز خوب است .

*      روز یازدهم: روز خوبی است برای شروع هرکاری خصوصاً برای خرید وفروش .

*      روز دوازدهم: روز خوبی است برای ازدواج و تجارت و باز کردن مغازه .

*      روز سیزدهم: روز نحسی است و از جنگ و جدل در این روز باید اجتناب کرد .

*      روز چهاردهم: روز خوبی است برای تحصیل علم و دانش و خرید وفروش و قرض گرفتن و قرض دادن .

*      روز پانزدهم: روز خوب ومبارکی است برای مسافرت که موجب خیر و برکت می شود و مولود این روز عمری طولانی خواهد داشت .

*      روز شانزدهم: روز نحس مستمر است ومسافرت در این روز مکروه و از ابتدا به هر کاری باید اجتناب کرد .

*      روز هفدهم: روز میانه ای است ولی از قرض دادن در این روز باید اجتناب کرد.

*      روز هجدهم: روز مبارکی است برای عقد و نکاح و تجارت در این روز بسیار خوب است .

*      روز نوزدهم: روز سعید ومبارکی است جهت تحصیل علم وتجارت در این روز خوب است .

*      روز بیستم: روز میانه است و مسافرت خوب و مولود در این روز مبارک است .

*      روز بیست و یکم: روز بسیار نحسی است و هیچ کاری در این روز مناسب نیست و از مسافرت در روز باید پرهیز کرد .

*      روز بیست ودوم: روز صالح ونیکویی است و تجارت در این روز بسیار خوب است .

*      روز بیست وسوم: روز نیکویی است برای خرید وفروش و تجارت و مسافرت در این روز پسندیده است .

*      روز بیست وچهارم: روز نحس است و برای انجام هیچ کاری مناسب نیست .

*      روز بیست وپنجم: روز بسیار نحسی است و از طلبیدن حاجت در این روز باید خود داری کرد .

*      روز بیست وششم: روز خوبی است برای مسافرت ولی از ازدواج در این روز باید خودداری کرد .

*      روز بیست وهفتم: روز بسیار خوبی است و مسافرت در این روز مناسب است و مولود این روز عمرش طولانی می شود .

*      روز بیست و هشتم: روز مبارکی است برای انجام هرکار و عملی .

*      روز بیست ونهم: روز صالحی است برای خرید وفروش و سایر امور در این روز مناسب است و مولود این روز حلیم و غنی گردد .

*      روزسی ام: روز خوبی است برای خرید و فروش و تجارت و مولود در این روز تربیت یابد و بردبار شود .

ایضاً در امالی طوسی برای موفقیت در انجام هر کاری در روزهای نحس خواندن سوره های

  " حمد / معوذتین/ آیة الکرسی/ قدر"

 توصیه شده است.

 

0
0

محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 2265
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2301
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1542
نظرات: 21
0
19
بازدید: 1166
نظرات: 16
0
15
بازدید: 1186
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1690
نظرات: 11
3
10
بازدید: 3152
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1810
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1745
نظرات: 11
0
8
بازدید: 715
نظرات: 4
0
6
بازدید: 706
نظرات: 3
0
6