برخی از خواص حروف ابجد

ارسال توسط: مارتیا تاریخ ارسال: ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 1 بازدید: 4535

 

برخی خواص حروف ابجد :
  باید به عرض برسانم که تنها خود حروف ابجد از جهت خواص بسیاری دارد و اکنون به طور اختصار گفته شده است.
1-هرگاه 28 حرف ابجد را در ورقه ای نوشته و بخواهید انان را مسخره کنید ورقه را دراب انداخته و اب را به خورد آنان دهید .
 2-هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت ان کاغذ نام دشمن را نوشت وان را به باد اویزان کنیم دشمن سر گردان شود.
 3-هرکاه 28 حرف را 28 مرتبه بر روی کاغذ بنویسید برای هلاکی دشمن و نام دشمن را بنویسید و ان را در اتش اندازید هلاک گردد 
 4-هر گاه 28 حرف را نوشته و ان را در خاک دفن کنید به نیت ان که غایب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا میگردد.  
 5-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و انرا در سر نیزه کند در جنگ بر دشمن غالب شود .
6-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و ان را بر گردن کودک یا طفل اویزان کند هرگز نترسد
7-هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذ نوشته و کسی طالب علم باشد کاغذ را اب کشیده وبخورد ذهن او قوی می گردد
8-هرگاه حروف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و بر روی درختی که ثمر نمیدهد ببندد ثمر او زیاد میگردد
9-هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذ نوشته و در چاهی که اب ندارد انداخته اب ان چاه زیاد می گردد.

 
0
0

بازدید: 1781
نظرات: 36
0
40
بازدید: 1055
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1484
نظرات: 22
0
32
بازدید: 654
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1864
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1644
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1139
نظرات: 6
0
9
بازدید: 706
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1543
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1534
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1473
نظرات: 5
0
4