جامعۀ لغزشی

ارسال توسط: ساعد تاریخ ارسال: ۲۳ دی ۱۳۹۸ دسته بندی: اجتماعي و جامعه»جامعه و قوانین (علوم انسانی) نظرات: 3 بازدید: 94

جامعۀ لغزشی
******************

بدیهی پایۀ قدرت و استقلال علم است و هم دانش
هرزمینی که سست باشد از بنیان ، داردش رانش

گر بخواهیم کم شود بیماری و ، هر مطبّی کم کار
بایدش تزریق شود بر جامعه ، دل گرمی و رامش

هر کس که مجهّز شود به سلاح پژوهش وتحقیق
بایدش داد به او ارزش والا،و گرنه بی ابا چالش

گر سلامت محور اندیشه ها ،  نظم و عدالت حاکم
می شود خوشبین به آیندۀ روشن ، درد ها کاهش

فاصله،فقرو فلاکت درسطوح مختلف بایدش تعدیل
تا نباشد اختلاف بین ما و، آن جوامع مدنی فاحش

سه خطای دروغ، دزدی و ریا بودش مطرود بیش
ملزمیم به فرهنگ غنی  و مدنی ، تن دهیم سازش

واضح است تحوّل در جوّ، در هرزمان و هرمکان
کنترل باید و مدیریّت شایسته، نعمتیست هر بارش

از قدیم گفته اند اوّل نگاهی کن درون بعدش برون
غافل شدیم از درون و میدهیم جان برون را مالش

نشاط جامعه امر مسلم ،چه نیازی به فضای اندوه
تسلیت باد بهرخانه واعضا،که عزیزش داد جانش

ساعد تو کجائی که ندانی خبراز آسایش و آرامش
نه رفاهی قابل نه امکانات کامل، صحبت از زایش

                
************************

0
2

امکا    ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
⏳B3T=20⏳

سما ص    ۲۶ دی ۱۳۹۸
سلام لحظات پر از شادکامی و دلگرمی جناب ساعد...

سما ص    ۲۴ دی ۱۳۹۸
سلام اوقات شادمانه و پر از دلخوشی ... زیباست.. و مسلمه که با تزریق نشاط و امید به جامعه میشه جامعه ای پویاتر و شادتر داشت که برای رسیدن به جامعهای مدرنتر و فردایی بهتر برای آیندگان تلاش خواهند کرد.. به امید روزهای روشن و افتابی و پر از مهربانی و عشق...

بازدید: 9951
نظرات: 836
بازدید: 3299
نظرات: 342
0
315
بازدید: 5941
نظرات: 250
بازدید: 3406
نظرات: 176
0
225
بازدید: 3320
نظرات: 238
بازدید: 4074
نظرات: 200
بازدید: 1605
نظرات: 216
بازدید: 2616
نظرات: 161
0
160
بازدید: 3440
نظرات: 140
0
158
بازدید: 4418
نظرات: 141
0
157
بازدید: 1987
نظرات: 156
0
137
بازدید: 2341
نظرات: 136
0
131
بازدید: 2075
نظرات: 126
0
125
بازدید: 1512
نظرات: 134
0
121