برکت در مال یعنی چه؟

ارسال توسط: ali53e تاریخ ارسال: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ دسته بندی: اعتقادات و مذهب»اعتقادی نظرات: 0 بازدید: 14

فوق العاده زیباست👌🏻

از بزرگى پرسیدند:
برکت در مال یعنی چه ؟
در پاسخ، مثالی زد و فرمود:
گوسفند در سال یکبار زایمان می کند و هر بار هم یک بره به دنیا می آورد .
سگ در سال دو بار زایمان میکند و هر بار هم حداقل 6-7 بچه.
به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است.
ولی در واقع برعکس است.
گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ در کنار آنها ...
چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت .
مال حرام اینگونه است .
فزونی دارد ولی برکت ندارد.
روی مفهوم" برکت در روزی" فکر کنیم.

0
0محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب»اعتقادی
بازدید: 5574
نظرات: 489
0
414
بازدید: 2718
نظرات: 299
0
267
بازدید: 4917
نظرات: 194
بازدید: 3454
نظرات: 263
بازدید: 2835
نظرات: 211
بازدید: 5187
نظرات: 170
بازدید: 2651
نظرات: 150
0
168
بازدید: 2752
نظرات: 158
0
167
بازدید: 1876
نظرات: 182
بازدید: 2154
نظرات: 138
0
153