تا سرمونو برگردوندیم

ارسال توسط: ... تاریخ ارسال: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ دسته بندی: اجتماعي و جامعه»جامعه و قوانین (علوم انسانی) نظرات: 3 بازدید: 118

تاسرمونو برگردوندیم ، دیدیم مدرسه که هیچی دانشگاهم تموم شد. صبا که از خواب پا میشم، حس میکنم یکی از شخصیتهای یه فیلم صامتم. وایستادم روبروی یه دشت بی انتها و تا چشم کار میکنه هیچی نمیبینم . صاف صاف
دلم میخواد برگردم . دلم میخواد یه جایی این فیلم برگرده به عقب. دلم میخواد یه دکلمه باشه بزنم و ببردم میخواد عینهو بازی کامپیوتری گیم اور بشم.یهوچشم واکنم ببینم روی نیمکت ردیف دوم نشستم . کنارپنجره.پای شوفاژ. توی همون مدرسه ی نمور و قدیمی . ببینم هوا بری و دیگه چیزی به غروب نمونده . بوی کهنگی کلا رو حس کنم . باهیجان کتاب و مدادامو مرتب بزارم توو کیفم و سرمو بذارم روی نیمکت و دستامو بذارم لای پره های شوفاژ و بعدش همینجوری از پنجره زل بزنم توو حیاط که گودی های کوچیکش پر از بارون شده . هی منتظر شم ببینم بچه های کلاسای طبقه پایین یکی یکی دوون دوون بیان تو حیاط و بفهمم زنگ خونه شده.

کیفمو بندازم رو شونه هام و بدوم سمت خونه . مامان رو میبینم که بیست سالی جوون تره . یه سلامی بکنم و صدای مامانو بشنوم بگه «باز کیفتو ولی نکنی گوشه اتاق» . منم بگم چشم. بعد بازم مثل همیشه دزدکی جوری که  مامان نبینه کیف و لباسامو پرت و پلا کنم تووخونه بعدش زودی برم بشینم پای تلویزیون حتی جورابامم درنیارم بشینم یه دل سیر کارتو ببینم . بوی غذای مامان بپیچه توی خونه . یه تیکه نون بذارم رو بخاری که خشک خشک شه و دوباره اون طعم بی نظیرش رو زیر زبونم حس کنم . بعد یهو یکی در بزنه . برم درو واکنم . یکی از دوستای بچگیام باشه . بگه میای گل کوچیک؟ بی خبربزنم تو ودل کوچه و تا شب کثیف و خاکی بشم.
دلم بچگیامو میخواد. دلم مدرسمونو میخواد . دلم مدادای استدلر و توسنمو میخواد . دلم پاکنای گاز گرفتمو میخواد . دلم زنگای آخرمدرسه رو میخواد . دلم اون ته کلاسو میخواد. دلم میخواد برگردم همه درسامو آنقد تجدید بشم انقد تجدید بشم که هیچوقت از مدرسه درنیام .
آقا اجازه؟
خانم اجازه؟
من خیلی دلم براتون تنگ شده . میتونم دوباره بیام سرکلاس چهارم الف و یه صفرگنده بهم بدی؟
اصن چی شد که اینجوری شد؟!
0
7

سما ص    ۰۳ مهر ۱۳۹۸
سلام...دلتون شاد...

A t i l l a    ۰۳ مهر ۱۳۹۸
حالا ببین بعد اینکه عاشق شدی وشکست عشقی خوردی چه حس های قشنگی سراغت میاد..من همش رو دیدم هر وقت خاستی برات تعرف میکنم...

tata    ۰۳ مهر ۱۳۹۸
واقعن

بازدید: 9999
نظرات: 836
بازدید: 3329
نظرات: 342
0
315
بازدید: 5976
نظرات: 250
بازدید: 3433
نظرات: 176
0
225
بازدید: 3356
نظرات: 238
بازدید: 4100
نظرات: 200
بازدید: 1643
نظرات: 216
بازدید: 2656
نظرات: 161
0
160
بازدید: 3486
نظرات: 140
0
158
بازدید: 4460
نظرات: 141
0
157
بازدید: 2026
نظرات: 156
0
137
بازدید: 2386
نظرات: 136
0
131
بازدید: 2118
نظرات: 126
0
125
بازدید: 1541
نظرات: 134
0
121