سوز و سرور نامه

ارسال توسط: ساعد تاریخ ارسال: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ دسته بندی: اجتماعي و جامعه»جامعه و قوانین (علوم انسانی) نظرات: 3 بازدید: 163

سوز و سرور نامه

سوز نامه

************

همه جا پریشان خلقت و من مانده ام از حکمت

همه جا ویرانی و جنگ    و من همواره دلتنگ

همه جا بیماری و فنا   و من آرزویم شفا و بقا

همه جا کثرت جنایت       و من عزادار حکایت

همه جا گسترۀ خیانت    و من نا امید از عنایت

همه جا ظلم وجور و جفا  و من بیزارم از خطا

همه جا فریب و نیرنگ  و من نبینم نشانۀ ننگ

همه جا دریغ مهر و عاطفه و من دارم واهمه

همه جا دریایی از ریا و من سوارامواج باشنا

همه جا ساحل امن رندان ومن بازنده در زندان

همه جا تاریک    و من گمشده در جادّۀ باریک

همه جا غربت و من سرگشته و تنها در عزلت

 سرورنامه

*************

همه جا گر فراگیر شود سلامت   میتوان نوید داد به فراهت

همه جا گر حاکم شود صداقت میتوان امید داشت به سعادت

همه جا گر خدمتی باسخاوت میتوان خوشبین بود به کرامت

همه جا گر عمل به خیر بینهایت میتوان فخر کرد به فهامت

همه جا گر مجهّز به علم وذکاوت میتوان ماندگار با صلابت

*****************

 

 

 

 

0
3

fatemeh    ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
۲۰

سما ص    ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
20بازدید: 9810
نظرات: 836
بازدید: 3208
نظرات: 342
0
315
بازدید: 5862
نظرات: 250
بازدید: 3341
نظرات: 176
0
225
بازدید: 3255
نظرات: 238
بازدید: 4009
نظرات: 200
بازدید: 1549
نظرات: 216
بازدید: 2538
نظرات: 161
0
160
بازدید: 3375
نظرات: 140
0
158
بازدید: 4351
نظرات: 141
0
157
بازدید: 1936
نظرات: 156
0
137
بازدید: 2277
نظرات: 136
0
131
بازدید: 2011
نظرات: 126
0
125
بازدید: 1459
نظرات: 134
0
121