سوز و سرور نامه

ارسال توسط: صاعد تاریخ ارسال: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ دسته بندی: اجتماعي و جامعه»جامعه و قوانین (علوم انسانی) نظرات: 3 بازدید: 239

سوز و سرور نامه

سوز نامه

************

همه جا پریشان خلقت و من مانده ام از حکمت

همه جا ویرانی و جنگ    و من همواره دلتنگ

همه جا بیماری و فنا   و من آرزویم شفا و بقا

همه جا کثرت جنایت       و من عزادار حکایت

همه جا گسترۀ خیانت    و من نا امید از عنایت

همه جا ظلم وجور و جفا  و من بیزارم از خطا

همه جا فریب و نیرنگ  و من نبینم نشانۀ ننگ

همه جا دریغ مهر و عاطفه و من دارم واهمه

همه جا دریایی از ریا و من سوارامواج باشنا

همه جا ساحل امن رندان ومن بازنده در زندان

همه جا تاریک    و من گمشده در جادّۀ باریک

همه جا غربت و من سرگشته و تنها در عزلت

 سرورنامه

*************

همه جا گر فراگیر شود سلامت   میتوان نوید داد به فراهت

همه جا گر حاکم شود صداقت میتوان امید داشت به سعادت

همه جا گر خدمتی باسخاوت میتوان خوشبین بود به کرامت

همه جا گر عمل به خیر بینهایت میتوان فخر کرد به فهامت

همه جا گر مجهّز به علم وذکاوت میتوان ماندگار با صلابت

*****************

 

 

 

 

0
3

fatemeh    ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
۲۰

سما ص    ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
20

باران    ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
۲۰

بازدید: 10030
نظرات: 836
بازدید: 3351
نظرات: 342
0
315
بازدید: 5999
نظرات: 250
بازدید: 3453
نظرات: 176
0
225
بازدید: 3384
نظرات: 238
بازدید: 4124
نظرات: 200
بازدید: 1669
نظرات: 216
بازدید: 2684
نظرات: 161
0
160
بازدید: 3510
نظرات: 140
0
158
بازدید: 4489
نظرات: 141
0
157
بازدید: 2058
نظرات: 156
0
137
بازدید: 2416
نظرات: 136
0
131
بازدید: 2148
نظرات: 126
0
125
بازدید: 1564
نظرات: 134
0
121