گاهي در برخي روايات ثواب برخي اعمال برابر است با ثواب مثلا هزار حج اين گونه روايات را توضيح دهيد؟؟!!

ارسال توسط: گروه گفتگوی دینی تاریخ ارسال: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ دسته بندی: اعتقادات و مذهب»اعتقادی نظرات: 3 بازدید: 43
  • گاهي در برخي روايات ثواب برخي اعمال برابر است با ثواب مثلا هزار حج اين گونه روايات را توضيح دهيد؟؟!!در اين باره بايد به چند نکته توجه داشت:
1. بايد توجه داشت که ثواب دو گونه است؛
الف. ثواب حقيقي
ب. ثواب حکمي
توضيح مطلب آن که برخي ا عمال آثار تکويني براي فرد دارد و قابلييتي در فرد ايجاد مي کند که منشاء آثار در دنيا و آخرت مي باشد. مانند آثار شهادت و خون شهيد. اما گاهي برخي از اعمال به تفضل الهي اعتبار ثواب شهيد به او داده مي شود و هم طراز مي شود مانند اينکه روايت شده: «من مات علي حب محمد و ال محمد مات شهيداً»؛ «هر کس بر محبت محمد و آل محمد(ص) بميرد، شهيد از دنيا رفته است»،(بحار، ج 27، ص 233، ب 13) .
البته اعتبار ثواب حکمي نيز گزاف و ناچيز نيست بلکه بيان گر هم ساني با آن عمل حقيقي مي باشد و آثار معنوي و اجتماعي آن را نيز دارا مي باشد.
2. تأثيرگذاري اعمال در روحيه معنوي انسان و آثار اجتماعي آن متفاوت است. لذا طبقه بندي ثواب اعمال غير قابل انکار است. گاهي اهميت يک عمل را مي توان از مقايسه پاداش آن عمل با اعمال ديگر مشخص کرد. به طور مثال، از امام صادق(ع) روايت شده: «قضاء حاجأ المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتي عد عشراً»؛ «برآوردن نياز مؤمن از طواف [خانه خدا] برتر است. و همين گونه شمرد تا ده طواف»، (حر عاملي، محمد، وسايل الشيعه، ج 9، نامه 42، ح 1).
اين گونه روايات اهميت کارهاي اجتماعي و رفع نياز مردم را برجسته مي کنند.
هم چنين گاهي اثر معنوي يک رفتار بسيار عميق است مانند شرکت در مجالس امام حسين(ع) و گريه براي مظلوميت آن حضرت، که موجب تلطيف روحيه بسياري و توبه بسياري شده است و اصلاح فرد و اصلاحات در جامعه را به ارمغان آورده است. لذا در روايات از ثواب آن معادل با هزار حج ياد شده است و اهميت آن برجسته شده است، (بحار، ج 27، ص 233، ب 13)
3. گاهي برخي روايات ثواب اعمال، جهت نهادينه کردن يک هنجار و رفتار ديني در جامعه مي باشد و منظور از عدد هزار و غيره کنايه از زيادي ثواب مي باشد.
4. بايد دانست انجام هر کار نيکي از جهت کميت و کيفيت داراي مراتب و شرايط است. و ثوابي که ذکر شده براي کساني است که با اخلاص و شرايط کامل اعمال را انجام داده باشند و به تناسب ديگران نيز بهره مند مي شوند.
5. البته بايد دانست ثواب هيچ عمل مستحبي نمي تواند جانشين عمل واجب شود. لذا اگر روايت شده باشد که ثواب روزه عيد غدير ثواب شصت سال روزه را دارد، (حر عاملي، وسائل شيعه، ج 10، ص 442) نشانه فراواني ثواب است نه جايگزيني يک روزه مستحبي به جاي شصت سال روزه واجب باشد.

منبع: http://www.maaref.porsemani.ir
0
3

سید محمد موسوی    ۲۷ مهر ۱۳۹۷
20

reihane    ۱۸ مهر ۱۳۹۷
20

rihane    ۱۸ مهر ۱۳۹۷
جالب بود.مرسی.2020محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب»اعتقادی
بازدید: 5098
نظرات: 489
0
414
بازدید: 2457
نظرات: 299
0
267
بازدید: 4589
نظرات: 194
بازدید: 3080
نظرات: 262
بازدید: 2594
نظرات: 211
بازدید: 4710
نظرات: 170
بازدید: 2412
نظرات: 150
0
168
بازدید: 2492
نظرات: 158
0
167
بازدید: 1694
نظرات: 182
بازدید: 1873
نظرات: 138
0
153