باهم مهربان باشید

ارسال توسط: سعید آسمانی تاریخ ارسال: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ دسته بندی: اجتماعی نظرات: 40 بازدید: 17
 

جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

آدم ها تا جایشان را برایت خالی نکنند ، ارزش واقعی شان را نمی فهمی ... !

بعضی ها آن قدر معرفت دارند که دلشان نمی آید خودشان با پای خودشان بروند ...

باید حادثه ای بیاید و آنها را ببرد ... !

تا تو در حجمِ خالیِ نبودنشان ، بنشینی و با خودت سبک ، سنگین کنی ...

ببینی ارزششان در زندگی ات دقیقا کجاست ...؟!

ببینی رفتارت درست بوده ؟!

تازه متوجه می شوی که در اولویت بندی هایت چقدر بیراهه رفته ای ،

چقدر کمتر از لیاقتشان به آنها بها داده ای ...

تازه می فهمی باید در رفتار و بذل محبت کردنت اساساً تجدید نظر کنی ...

حواست باشد !

آدم هایِ خوب ، بی توجهی که دیدند خودشان نمی روند ، روزگار آنها را می برد ...‌

 

جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

 

ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ 

ﺑﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺒﺨﺸﺪ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ

ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ!

ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺷﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ

ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ.

ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ

ﺭﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺩﺭ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻫﻦ، ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ...

 

جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

یه ﻭﻗﺘﺎ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ....

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ...

ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ...

ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ...

ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ!!!

ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ...

ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...

ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ...

ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ...

ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ...

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺩﻥ ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!

ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ...

ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ...

ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!

ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........

ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........

 

جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

 

با همه ﻣﻬﺮﺑﺎن باشیم... 

مهربانے ﻧﯿﺎﺯ است ...

ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭستماﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ، ﺍﺯ ما ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵِ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ باز ﺩوستماﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛

بی شک ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ!

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ، ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ.

ﺑﯽ ﺭﯾﺎ، ﭘﺎﮎ و بی منت

0
31


پربیننده ترین ویدئوها اجتماعی
03:28
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 0 نظر | 113 مشاهده
00:06
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 0 نظر | 109 مشاهده
04:03
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 1 نظر | 65 مشاهده
علی    10 ساعت قبل
:)20:)

انا    ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
20

صفورا    ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩

جیران    ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
🎅20🙏عالی🎅

شقا یق    ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
🍀❤💚💜20💜💙💛🍀

کژال    ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋

سلیمه    ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

سارا محمدی    ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
⚜️💘20💘⚜️

چغیبل    ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
🌸/█\20💟20/█\🌸

شقا یق    ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
🍀❤💚💜20💜💙💛🍀

سما ص    ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
20

شانا خانم    ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
جاییی خالیتووو حسسس میکنممم چههه تلخهههه=))

ايراندخت    ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
20

علی    ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آره داداش..با حرفت موافقم....فک کنم منم باید همین کارو بکنم تا قدرمو بدونن:ِD:(

شقا یق    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
🍀❤💚💜20💜💙💛🍀

کژال    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋

نگار    ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
2000000

سلیمه    ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒسلام. شبتون بخیرƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

zahra    ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
سلام. شبتون بخیر

صفورا    ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩

سارا محمدی    ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
⚜️💘20💘⚜️

zahra    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییی

شانا خانم    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
=))

سعید آسمانی    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
فدا سرم لعنتی:D

شانا خانم    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مننن اصلننن باااتووو مهربونننن نمیشمممم=))

nader    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
20

شقا یق    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
🍀❤💚💜20💜💙💛🍀

صبا صبا    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
لایک 💕💖💜

تمنا تابش    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
✿20 ✿

گفته ها-ناگفته ها    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
20

حمیدرضا    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
20 سعید جان

...نگین...    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
لایک 2020

ایرسا ا    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
لایـ20ـک

sahar    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
20 عالی

رقیه    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
2020

fatemeh    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
20

Yasaman    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰

HOUSAIN    ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
سلام و شب خوشمحبوب ترین مقالات اجتماعی
بازدید: 2160
نظرات: 116
0
262
بازدید: 3389
نظرات: 84
0
224
بازدید: 1673
نظرات: 64
0
211