نسخه(طنز)

ارسال توسط: شبکه آموزش زبان تاریخ ارسال: ۱۶ دی ۱۳۹۶ دسته بندی: تفریحات و سرگرمی»سرگرمی نظرات: 12 بازدید: 367

Prescription

A woman accompanied her husband to the doctor's office. After the check-up, the doctor took the wife aside and said, "If you don't do the following, your husband will surely die."
"1-Each morning, makes him a healthy breakfast and sends him off to work in a good mood."
"2-At lunchtime, make him a warm, nutritious meal and put him in a good form of mind before he goes back to work."
"3-For dinner, make an especially nice meal and don't burden him with household chores."
At home, the husband asked his wife what the doctor had told her. "You're going to die." She replied.


نسخه

خانمی شوهرش را به مطب دکتر برد. بعد از معاینه؛ دکتر، خانم را به طرفی برد و گفت: اگر شما این کارها را انجام ندهید، به طور حتم شوهرتان خواهد مرد.
1- هر صبح، برایش یک صبحانه ی مقوی درست کنید و با روحیه ی خوب او را به سرکار بفرستید.
2- هنگام ناهار، غذای مغذی و گرم درست کنید و قبل از اینکه به سرکار برود او را در یک محیط خوب مورد توجه قرار بدهید.
3- برای شام، یک غذای خوب و مخصوص درست کنید و او در کارهای خانه كمك نکند.
در خانه، شوهر از همسرش پرسید دکتر به او چه گفت: او (خانم) گفت: شما خواهید مرد

0
11

سید محمد موسوی    ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
20

سید محمد موسوی    ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
20

20

nazli hassani    ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
20

صبا صبا    ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
واقعا ... 20

مینا اعلایی    ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
بیچاره زنها

باور    ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
20

nader    ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
20

سادات س    ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
20

سما ص    ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
20

سارا محمدی    ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
⚜️💘20💘⚜️

حامد ج    ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
20

محبوب ترین مقالات تفریحات و سرگرمی»سرگرمی
بازدید: 5089
نظرات: 495
بازدید: 2334
نظرات: 139
بازدید: 3603
نظرات: 160
0
168
بازدید: 1480
نظرات: 119
0
128
بازدید: 1995
نظرات: 124
بازدید: 1666
نظرات: 112
0
118
بازدید: 1458
نظرات: 152
0
114