ژنرال پرشينگ

ارسال توسط: شبکه آموزش زبان تاریخ ارسال: ۱۶ دی ۱۳۹۶ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»تاریخ ایران و جهان نظرات: 5 بازدید: 326

General Pershing was a famous American officer. He was in the American army, and fought in Europe in the First World War.

After he died, some people in his home town wanted to remember him, so they' put up a big statue of him on a horse.

There was a school near the statue, and some of the boys passed it every day on their way to school and again on their way home. After a few months some of them began to say, 'Good morning, Pershing', whenever they passed the statue, and soon all the boys at the school were doing this.

One Saturday one of the smallest of these boys was walking to the shops with his mother when he passed the statue. He said, 'Good morning, Pershing' to it, but then he stopped and said to his mother, 'I like Pershing very much, Ma, but who's that funny man on his back?'


ژنرال پرشينگ يكي از يكي از افسرهاي مشهور آمريكا بود. او در ارتش آمريكا بود، و در جنگ جهاني اول در اروپا جنگيد.

بعد از مرگ او، بعضي از مردم زادگاهش مي‌خواستند ياد او را گرامي بدارند، بنابراين آن‌ها مجسمه‌ي بزرگي از او كه بر روي اسبي قرار داشت ساختند.

يك مدرسه در نزديكي مجسمه قرار داشت، و بعضي از پسربچه‌ها هر روز در مسير مدرسه و برگشت به خانه از كنار آن مي‌گذشتند. بعد از چند ماه بعضي از آن‌ها هر وقت كه از كنار مجسمه مي‌گذشتند شروع به گفتن «صبح‌ به خير پرشينگ» كردند، و به زودي همه‌ي پسرهاي مدرسه اين كار (سلام كردن به مجسمه) را انجام مي‌داند.

در يك روز شنبه يكي از كوچكترين اين پسرها با مادرش به فروشگاه مي‌رفت. وقتي كه از كنار مجسمه گذشت گفت: صبح به خير پرشينگ، اما ايستاد و به مادرش گفت: مامان، من پرشينگ را خيلي دوست دارم، اما آن مرد خنده‌دار كه بر پشتش سواره كيه؟

0
8

سید محمد موسوی    ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
20

سادات س    ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
20

Afsoon    ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
20

azar    ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
20

حامد ج    ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
20

بازدید: 1837
نظرات: 81
0
225
بازدید: 3775
نظرات: 45
0
200
بازدید: 2099
نظرات: 63
0
194
بازدید: 3151
نظرات: 120
بازدید: 1849
نظرات: 97
0
106
بازدید: 2261
نظرات: 83
بازدید: 2374
نظرات: 72
0
95
بازدید: 1402
نظرات: 108
0
81