ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ

ارسال توسط: همون دیوونه همیشگی تاریخ ارسال: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دسته بندی: ازدواج و عشق»غیره نظرات: 11 بازدید: 383

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ...
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ...
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ...
"ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ" ...
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ،
ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ،
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.... ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ

0
12

محمد فرهادی    ۱۰ مهر ۱۳۹۴
20

محمود    ۰۴ مهر ۱۳۹۴
20

2020200000000000

سادات س    ۰۳ مهر ۱۳۹۴
20

نربرتا موچولو    ۰۱ مهر ۱۳۹۴
20

عطرین خانوم ;;)    ۰۱ مهر ۱۳۹۴
درسته :)

عطرین خانوم ;;)    ۰۱ مهر ۱۳۹۴
درسته :)

نانی خوشمله    ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
ممنونم خوب بود

هلیا    ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
200000000 ممنون

امیر حسین قاسمی    ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
سلام و ممنون مصطفی جان :)محبوب ترین مقالات ازدواج و عشق»غیره
بازدید: 2505
نظرات: 446
بازدید: 1454
نظرات: 59
0
208
بازدید: 1349
نظرات: 65
0
205
بازدید: 1817
نظرات: 75
0
200
بازدید: 1197
نظرات: 60
0
198
بازدید: 1384
نظرات: 79
0
195
بازدید: 1455
نظرات: 79
0
195
بازدید: 1434
نظرات: 56
0
190
بازدید: 1744
نظرات: 183