بالا زر خانم:یکی از قهرمانان آزر بایجان

ارسال توسط: ارنستو چگوارا تاریخ ارسال: ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»تاریخ ایران و جهان نظرات: 2 بازدید: 10177

بالا زرخانم: یکی از قهرمانان آزربایجان

96 سال پیش درآخرین روزنبردحماسی مردم خوی باقشون ارمنی به فرماندهی آندرانیک ،ارامنه موفق به شکستن بخشی ازدیواردفاعی خوی شدنددراین زمان تعدادی ازمدافعین شهردرمحل نفوذارامنه دست به عقب نشینی زدند دراین هنگام یک زن درحالی که تپانچه ای دردست داشت وبه سوی دشمن شلیک میکردواردمعرکه شدوبرای جلوگیری ازعقب نشینی مدافعین شهر روسری ازسربرگرفت وفریادزدمن به جای شمامی جنگم واین سخن مدافعین درحال عقب نشینی رابازگرداندوموجب نجات وسپس پیروزی خویی هاگردیدنام این زن قهرمان بالا زرخانم بود تصنیف معرف تركی الده تاپانچا بالا زرخانیم. گله رم دالینجا بالا زرخانیم به یادآن شیرزن خویی سروده شده است.

0
4

Emin    ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
لایکـــــــــ

آویتا علمی    ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
011000

بازدید: 1858
نظرات: 81
0
225
بازدید: 3796
نظرات: 45
0
200
بازدید: 2121
نظرات: 63
0
194
بازدید: 3187
نظرات: 120
بازدید: 1869
نظرات: 97
0
106
بازدید: 2284
نظرات: 83
بازدید: 2396
نظرات: 72
0
95
بازدید: 1419
نظرات: 108
0
81