بالا زر خانم:یکی از قهرمانان آزر بایجان

ارسال توسط: ارنستو چگوارا تاریخ ارسال: ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»تاریخ ایران و جهان نظرات: 2 بازدید: 7984

بالا زرخانم: یکی از قهرمانان آزربایجان

96 سال پیش درآخرین روزنبردحماسی مردم خوی باقشون ارمنی به فرماندهی آندرانیک ،ارامنه موفق به شکستن بخشی ازدیواردفاعی خوی شدنددراین زمان تعدادی ازمدافعین شهردرمحل نفوذارامنه دست به عقب نشینی زدند دراین هنگام یک زن درحالی که تپانچه ای دردست داشت وبه سوی دشمن شلیک میکردواردمعرکه شدوبرای جلوگیری ازعقب نشینی مدافعین شهر روسری ازسربرگرفت وفریادزدمن به جای شمامی جنگم واین سخن مدافعین درحال عقب نشینی رابازگرداندوموجب نجات وسپس پیروزی خویی هاگردیدنام این زن قهرمان بالا زرخانم بود تصنیف معرف تركی الده تاپانچا بالا زرخانیم. گله رم دالینجا بالا زرخانیم به یادآن شیرزن خویی سروده شده است.

0
4

Emin    ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
لایکـــــــــ

آویتا علمی    ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
011000بازدید: 1485
نظرات: 81
0
225
بازدید: 3208
نظرات: 45
0
200
بازدید: 1756
نظرات: 63
0
194
بازدید: 2939
نظرات: 120
بازدید: 1726
نظرات: 97
0
106
بازدید: 2122
نظرات: 83
بازدید: 2238
نظرات: 72
0
95
بازدید: 1278
نظرات: 108
0
82