ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ارسال توسط: فرهاد تاریخ ارسال: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»نقاشی نظرات: 3 بازدید: 1206
براساس مشاهداتم در طبیعت، تلاش می کنم تا عمق زیبایی طبیعت را در کارم بیان کنم. پس از یک دهه کار به عنوان تصویرگر، تصمیم گرفتم احساساتم را به جای کاغذ، روی سرامیک های سنتی که با چرخ سفالگری درست شده اند، و به وسیله دستانم پیاده کنم.
 
ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

 

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک

ماهی های همیشه زنده روی سرامیک
0
4

سحر محمدی    ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
2020202020

ايراندخت    ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
20

محبوب ترین مقالات تاریخ، فرهنگ و هنر»نقاشی