روش زندگی

ارسال توسط: وزیر شطرنج تاریخ ارسال: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ دسته بندی: ادبیات نظرات: 0 بازدید: 325
دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند ! پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم ،فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است. سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد. اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد. در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد. گاهی لازم است کوتاه بیایی گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...اما می توان چشمان را بست و عبور کرد گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی ولی با آگاهی و شناخت آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت
0
1محبوب ترین مقالات ادبیات
بازدید: 4412
نظرات: 329
بازدید: 3447
نظرات: 210
0
250
بازدید: 3948
نظرات: 234
بازدید: 2138
نظرات: 0
0
174
بازدید: 2195
نظرات: 164
بازدید: 2075
نظرات: 173
0
155
بازدید: 2091
نظرات: 180
0
145
بازدید: 1715
نظرات: 111
0
139
بازدید: 1844
نظرات: 124
0
127
بازدید: 1597
نظرات: 118
0
115
بازدید: 2624
نظرات: 98
0
107
بازدید: 1603
نظرات: 93
0
106
بازدید: 1570
نظرات: 119
0
103