تو ای جان دل من،هستی من تو ای در شام غمها مستی من

ارسال توسط: احمد مهرورز تاریخ ارسال: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ دسته بندی: سرویسهای ایران 20»مقاله نظرات: 4 بازدید: 4874

  تو ای جان دل من،هستی من                      تو ای در شام غمها مستی من 

تو ای بنشسته با خون در وجودم                  تو ای امید و عشق و تار و پودم

تو در چشم منی،هر جا که هستم               ترا هر جا که هستی میپرستم

تو در هر ذره پیدایی به چشمم                     تو در هر قطره دریایی به چشمم

شرابی،شعر نابی،هر چه هستی              مرا از هر چه غیر از خود گسستی

تو صبح صادقی در شام تارم...                   تویی پایان شام انتظارم...

دل درد آشنا را در تو دیدم                            تو میدانی خدا را در تو دیدم

نمیدانم که بی تو چیستم من                     اگر روزی نباشی نیستم من

چه میپرسی چرا مست و خرابم                 من از شور محبت در عذابم .........
در این سینه دلی دیوانه دارم                             چه گویم دشمنی در خانه دارم

محبت میکشد سوی جنونش                            حسادت میکند دریای خونش

به خود هر لحظه میلرزد مبادا                             جدا سازد ز من روزی دلش را

مبادا رهزنش گردد نگاهی                               مبادا منتظر ماند به راهی

مبادا لب نهد بر جام دیگر                                 نشیند بر لبانش نام دیگر

مبادا نغمه ی گرم وفا را....                           به گوش دیگریخواند خدا را....

من از این گفته ها میلرزم و باز                       به او گویم که ای با سینه دمساز

به جز من آرزویی در دلش نیست                  به جز نقش محبت در گلش نیست

به دلها گر وفا همچون سراب است              دل او در محبت یک کتابست

نگاهش با نگاهی آشنا نیست                  به محراب دلش غیر از صفا نیست

مرا با خود برد تا آسمانها                         مرا با خود برد تا بیکرانها 

اگر دست قلم اینگونه باز است               لب شیرین او افسانه ساز است

شراب شعر ریزد از نگاهش                     سخنها خفته در چشم سیاهش 

من او نیست،ما یک روح وجانی                به دنیای محبت جاودانیم

فرو بند ای دل غمگین دهانرا                   که تو در خویش داری جهانرا

ولی با این دل غافل چه سازم؟                 نمیگردد اگر عاقل چه سازم؟...

حسد با خون بود نقش وجودش                 همین است ار بسوزی تار و پودش

اگر آسوده هم ماند که دل نیست              دل است این نازنینم سنگ و گل نیست!!

0
9

زهرا    ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
20

سهراب سهراب    ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
20

Parmis_lg    ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
200000000000000000

محبوب ترین مقالات سرویسهای ایران 20»مقاله
بازدید: 7554
نظرات: 611
بازدید: 3936
نظرات: 278
0
284
بازدید: 4191
نظرات: 223
0
250
بازدید: 3288
نظرات: 248
بازدید: 2802
نظرات: 209
0
198
بازدید: 4221
نظرات: 181
0
190
بازدید: 2664
نظرات: 158
0
178