اسفند ماه

ارسال توسط: Yas Shab تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 3 بازدید: 1007

sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)

esfand.jpg

sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)

دراوستا «اسپنتا آرمیتی» در زبان پهلوی «اسپندر» و در زبان فارسی
«سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ و گاه به تخفیف سپندار و اسفند» گفته شده‌است.
به معنی پاک، مقدس، درست، بجا و اندیشیدن، فروتنی، بردباری و سازگاری است.
سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده‌است
و موظف است که همواره زمین را خرم، آباد، پاک و بارور نگهدارد. هر که به کشت و کار بپردازد
و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده‌است و آسایش
در روی زمین سپرده به دست اوست. خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست
و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد.

sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)sheklak.shabhayetanhayi (27)

0
4

راحله    ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
20

زهرا    ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
20

بازدید: 1785
نظرات: 36
0
40
بازدید: 1059
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1488
نظرات: 22
0
32
بازدید: 657
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1866
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1648
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1141
نظرات: 6
0
9
بازدید: 709
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1549
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1537
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1475
نظرات: 5
0
4