روزگار

ارسال توسط: احمد مهرورز تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ دسته بندی: سرویسهای ایران 20»موسیقی نظرات: 4 بازدید: 885


روزگارا

 

که چنین سخت به من می نگری


باخبر باش که پِژمردن من آسان نیست


گرچه دلگیرم از دیروزم


گرچه فردای غم انگیز مرا می خواند


لیک باور دارم

...


دل خوشی ها کم نیست

 
زندگی باید کرد

0
15

حسن    ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
20

زهرا    ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
20

سهراب سهراب    ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
20

محبوب ترین مقالات سرویسهای ایران 20»موسیقی