خلوت دل

ارسال توسط: مهدی م تاریخ ارسال: ۱۸ شهریور ۱۳۸۹ دسته بندی: زندگی و خانواده»خانواده نظرات: 0 بازدید: 248

سكوتم نشـــــــــكن و بگذار تا من

درون خــــــــــــــلوتم ، تنها بمانم

 

دلم را نشكن و  بگذار اي عـــشق 

 

سرود زيستن ، با تــــــــو بخوانم

 

 

 

دلم آيينه گردان رخ تــــــــــوست

 

مزن سنگي و مشكن جـــام شيشه

 

نهال عمرمن  با تو بهاري است

 

مزن برريشه ام ، آهنگِ  تيـــشه

 

 

 

بيا با هم بخنديم زنــــــــــدگي را

 

كه دنيا بي تو زنداني سـياه است

 

بيا بر شانه هاي هم  بگريـــــــيم

 

كه تنهائي دل راسوز و آه  است

 

 

 

تو تفسير كتاب عشق پـــــــــاكي

 

تو رويايي ترين ليـــــــلي عاشق

 

تـــــــــرا در آسمانها مي شناسند

 

قــــناري ، بي مثالم ، اي  شقايق

 

 

 

سكوتم يك سبد روياي ســـــــــبز

 

ترنم هاي احســـــــــاس تو دارد

 

مخواه اي مرغ عاشق ،مرغ عاشق

 

سكوتم ،جاي ديگر پـــــــا گذارد

 

 

 

غم عشق تو ، رويا ، زندگـــاني

 

به  تار و پود جانم  ريــشه دارد

 

بجز سوداي جانسوزت  قـناري

 

دل من كي ؟ كجا ؟ انديشه دارد؟

 

 

 

تو فرياد ســـــــــكوتم را شنيدي

 

كنون بگذارتا با تــــــــــو  بمانم

 

سكوتم مملو ازراز تمـــــــناست

 

تمنا مي كنم  ، با تو  بــــــــمانم


0
0

محبوب ترین مقالات زندگی و خانواده»خانواده
بازدید: 6288
نظرات: 325
بازدید: 4925
نظرات: 214
0
219
بازدید: 3168
نظرات: 230
0
216
بازدید: 1799
نظرات: 78
0
200
بازدید: 3655
نظرات: 173
0
193
بازدید: 2913
نظرات: 156
بازدید: 3182
نظرات: 161
0
165
بازدید: 2717
نظرات: 149
0
165
بازدید: 2716
نظرات: 136
0
155