من زنم .... زنده ياد دكتر سيمين دانشور

ارسال توسط: وزیر شطرنج تاریخ ارسال: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ دسته بندی: زندگی و خانواده»خانواده نظرات: 0 بازدید: 278
من زنم ...

با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست
که زرق و برقش شخصیتم باشد

من زنم ...
و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو .

میدانی ؟
درد آور است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند .

دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم ..
دردم می آید ژست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است
به خواهر و مادرت که میرسی قیصر می شوی .

دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی
و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی
تمام حرف هایت عوض میشود ..

دردم می آید نمی فهمی
تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است
حیف که ناموس برای تو نه تفکر
حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است !

من محتاج درک شدن نیستم
دردم می آید خر فرض شوم
دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کلاه میگذاری
و هر بار که آزادیم را محدود میکنی
میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است
نسل تو هم که اصلا مسوول خرابی هایش نبود ..

میدانی ؟
دلم از مادر هایمان میگیرد
بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند حقشان پایمال شده
خیانت نمیکردند .. نه برای اینکه از زندگی راضی بودند
نه .. خیانت هم شهامت میخواست ..

نسل تو از مادر هایمان همه چیز را گرفت
جایش النگو داد ...
مادرم از خدا میترسد ...
از لقمه ی حرام میترسد ...
از همه چیز میترسد
تو هم که خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار کنترل است ..

دردم می آید ...
این را هم بخوانی میگویی اغراق است
ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی بازش کتک میخورد
باز هم همین را میگویی
ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه ، غیرت داری ؟؟

دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند ...
و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتانند ...

مادرت اگر روزی جرات پیدا کردی ازش بپرس از خوابيدن با پدرت راضي بود

بیچاره سرخ می شود و جوابش را باور کن به خودش هم نمی دهد

...

دردم می آید
از این همه بی کسی دردم می آید .

0
3

محبوب ترین مقالات زندگی و خانواده»خانواده
بازدید: 6291
نظرات: 325
بازدید: 4927
نظرات: 214
0
219
بازدید: 3169
نظرات: 230
0
216
بازدید: 1800
نظرات: 78
0
200
بازدید: 3657
نظرات: 173
0
193
بازدید: 2914
نظرات: 156
بازدید: 3182
نظرات: 161
0
165
بازدید: 2719
نظرات: 149
0
165
بازدید: 2719
نظرات: 136
0
155