یک داستان عالی و آموزنده

ارسال توسط: فرهاد تاریخ ارسال: ۲۴ تیر ۱۳۸۹ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 6 بازدید: 3769

شبی خوابدیدم که به دیدن خدا رفته ام:


خدا از من پرسيد: « دوست داري با من صحبت  كني؟»
پاسخ دادم: « اگر شما وقت داشته باشيد»
خدا لبخندي زد و پاسخ داد:
« زمان من ابديت است... چه سؤالاتي در ذهن داري كه دوست داري از من بپرسي؟»
من سؤال كردم: « چه چيزي درآدمها شما را بيشتر متعجب مي كند؟»
خدا جواب داد....
« اينكه از دوران كودكي خود خسته مي شوند و عجله دارند كه زودتر بزرگ شوند...و دوباره آرزوي اين را دارند كه روزي بچه شوند»
«اينكه سلامتي خود را به خاطر بدست آوردن پول از دست مي دهند و سپس پول خود را خرج مي كنند تا سلامتي از دست رفته را دوباره باز يابند»
«اينكه با نگراني به آينده فكر مي كنند و حال خود را فراموش مي كنند به گونه اي كه نه در حال و نه در آينده زندگي مي كنند»
«اينكه به گونه اي زندگي مي كنند كه گويي هرگز نخواهند مرد و به گونه اي مي ميرند كه گويي هرگز نزيسته اند»
سپس من سؤال كردم:
«خدایا، دوست داري كه بندگانت چه درسهايي در زندگي بياموزند؟»
خدا پاسخ داد:
« اينكه ياد بگيرند نمي توانند كسي را وادار كنند تا بدانها عشق بورزد. تنها كاري كه مي توانند انجام دهند اين است كه اجازه دهند خود مورد عشق ورزيدن واقع شوند»
« اينكه ياد بگيرند كه خوب نيست خودشان را با ديگران مقايسه كنند»
«اينكه بخشش را با تمرين بخشيدن ياد بگيرند»
« اينكه رنجش خاطر عزيزانشان تنها چند لحظه زمان مي برد ولي ممكن است ساليان سال زمان لازم باشد تا اين زخمها التيام يابند»
« ياد بگيرند كه فرد غني كسي نيست كه بيشترين ها را دارد بلكه كسي است كه نيازمند كمترين ها است»
« اينكه ياد بگيرند كساني هستند كه آنها را مشتاقانه دوست دارند اما هنوز نمي دانند كه چگونه احساساتشان را بيان كنند يا نشان دهند»
« اينكه ياد بگيرند دو نفر مي توانند به يك چيز نگاه كنند و آن را متفاوت ببينند»
« اينكه ياد بگيرند كافي نيست همديگر را ببخشند بلكه بايد خود را نيز ببخشند»
باافتادگي خطاب به خدا گفتم:
«خدایا از تو  سپاسگذارم»
و پرسیدم: « خدایا چيز ديگري هم هست كه دوست داشته باشي بندگانت  بدانند؟»
خدا لبخندي زد و گفت...
«فقط اينكه بدانند من اينجا هستم»

0
0

باران    ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
merci

فرشاد    ۲۴ تیر ۱۳۸۹
ممنون

فرشاد    ۲۴ تیر ۱۳۸۹
ممنون

محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 2176
نظرات: 82
0
80
بازدید: 2470
نظرات: 87
0
78
بازدید: 2435
نظرات: 68
0
62
بازدید: 2122
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2164
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1399
نظرات: 21
0
19
بازدید: 1063
نظرات: 16
0
15
بازدید: 1084
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1601
نظرات: 11
3
10
بازدید: 2995
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1684
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1603
نظرات: 11
0
8