ایرج میرزا و تریاک و سختی دفع مزاج!!!

ارسال توسط: شهروز تاریخ ارسال: ۰۶ تیر ۱۳۸۹ دسته بندی: ادبیات نظرات: 6 بازدید: 21924

ایرج میرزا و تریاک و سختی دفع مزاج!!!
شب در بسـاط احـراراز الـتـفات سردار

كـنـياك بود بسيار تريـاك بود بي مر

هركس به نشوه يي تاخت با نشوه كار خود ساخت

من هم زدم به وافور از حد خود فزونتر

ترياك مفت ديدم هي بستم و كشيدم

غافل كه صبح آن شب آيد مرا چه بر سر

گشت از وفور وافور يـبـس مـزاج موفور

چونـانـكه صبح ماندم در مسـتراح مضطر

تريـاكيـان الـدنـگ سازند سنده را سنگ

چون قافيه شود تنگ وسعت فـتد به مـدبـر

يك ربع مات بودم زان پس به جد فـزودم

تـا جـاي تـو نمودم خالي من اي بـرادر

تا سـيل خون نـيـامـد سنده برون نيامد

چيزي ز ک...ن نيامد جز پشكل محجر

الحق كه ريـدن ما تريـاكـيـان بد بخت

باشد جهاد با نفس يعـنـي جهاد اكبـر !

0
1

جنوب    ۰۵ مرداد ۱۳۹۴
20

علیرضا (98860)    ۰۶ تیر ۱۳۸۹
مرسی

محبوب ترین مقالات ادبیات
بازدید: 5007
نظرات: 329
بازدید: 4012
نظرات: 210
0
250
بازدید: 4387
نظرات: 234
بازدید: 2366
نظرات: 0
0
174
بازدید: 2332
نظرات: 164
بازدید: 2292
نظرات: 173
0
155
بازدید: 2298
نظرات: 180
0
145
بازدید: 1877
نظرات: 111
0
139
بازدید: 2104
نظرات: 124
0
127
بازدید: 1770
نظرات: 118
0
115
بازدید: 2816
نظرات: 98
0
107
بازدید: 1758
نظرات: 93
0
106
بازدید: 1733
نظرات: 119
0
103