شرح گزارش کارورزی در سازمان صنعت معدن وتجارت استان ایلام

ارسال توسط: مصطفی متین تاریخ ارسال: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ دسته بندی: تحصیل و یادگیری نظرات: 0 بازدید: 3294
      
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
شرح گزارش کارورزی در سازمان صنعت معدن وتجارت استان ایلام
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست:
مقدمه................................................................................................................................4
معرفي محل کارورزي.......................................................................................................5
برنامه راهبردي سازمان.....................................................................................................6
سازمان صنعت معدن و تجارت استان.................................................................................8
منشور اخلاقي سازمان صنعت معدن و تجارت...................................................................9
اهداف سازمان صنعت معدن و تجارت...............................................................................11
افتخارات سازمان..............................................................................................................16
سرمايه گذاري در استان ايلام...........................................................................................14
طرح آمايش......................................................................................................................18
شهرک صنعتي..................................................................................................................22
شرح کارورزي.................................................................................................................25
نتيجه گيري......................................................................................................................29
نقاط قوت و ضعف سازمان..............................................................................................30
پيشنهادات........................................................................................................................32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
بخش صنعت، معدن و تجارت، مهم ترين بخش اقتصادي کشور است که تعامل زيادي با ساير بخش هاي جامعه نيز دارد. پيچيدگي و تنوع موضوعات اين بخش بسيار بالاست و از فولاد تا نساجي، از تأمين مالي تا منابع انساني، از فناوري تا تنظيم بازار، از تجارت بين لمللي تا معدن و ... را شامل مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهريور 1390 در حالي از ادغام دو وزارتخانه تشکيل شد که هر دو وزارت خانه قبلي حوزه گسترده‌اي را تحت پوشش داشتند.
استان ايلام از نظر صنعت جز مناطق محروم کشور محسوب مي شود .هشت سال دفاع مقدس هر گونه زمينه اي را براي ايجاد اشتغال در اين استان را از بين برده است البته در دوران سازندگي صنعت اين استان از رشد خوبي برخوردار بوده است اما عوامل مختلفي سبب شده که بسياري از صنايع به مرحله بهره برداري نرسند. از مهمترين مشکلات صنعت در اين منطقه ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
-کمبود نقدينگي و ضعف بنيه مالي
-عدم دسترسي به مواد اوليه
-پايين بودن تسهيلات اعتباري
-عدم حمايت اصولي به موقع بانکها
بر اين اساس سازمان صنعت معدن و تجارت بنا دارد تا حرکت توليد و پيشرفت صنايع را تسهيل نمايد.
سازمان صنعت معدن و تجارت استان ايلام نهادي دولتي بوده که با شناسايي نيازها و پتانسيل هاي استان با حمايت و سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و معدني و با رعايت توزيع جغرافيايي عادلانه صفت و با هماهنگي واحدهاي ذيربط به توسعه صنايع استان ايلام در همه زمينه ها پرداخته است .
 
معرفي محل کارورزي:
فعاليت کارورزي در تاريخ 92/7/22 در سازمان صنعت و معدن شروع شد
بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگترين بخش اقتصادي کشور بوده و پيچيدگي و تنوع موضوعات آن بسيار زياد است. اين بخش تعامل گسترده اي با ساير بخش هاي جامعه دارد و مي‌تواند يکي از بهترين پيشران هاي ايران اسلامي باشد. بنابراين داشتن تصويري درست و دقيق از وضع موجود و آينده و کارهايي که بايد در اين بخش انجام شوند، بسيار مهم است. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها مي‌تواند سهم بالايي در ساماندهي معيشت جامعه داشته باشد، بلکه مي‌تواند اقتدار و کارامدي کشور را براي دستيابي به امنيت، عدالت، رفاه، آزادي، استقلال و عزت ملي تقويت کند.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اهداف و فعاليت خودرا در راستاي پيشرفت و تکميل فرايند هاي صنعتي جمهوري اسلامي ايران آغاز نموده ، هدف اصلي اين سازمان بازار رساني محصولات ايراني و توسعه صادرات به منظور استقلال ارزي و تامين سرمايه در گردش براي صيانت از توليد ملي و مديريت بهره ورانه از ظرفيت هاي توليد و همچنين مديريت دو جريان پولي و ارزي و ريالي براي تکميل طرح هاي صنعتي ، معدني و تجاري مي باشد.
اين سازمان در نظر دارد سياست هاي مديريت واردات و ترغيب به مصرف کالاهاي ايراني را گسترش دهد و همچنين ذخائر راهبردي را با محوريت بخش خصوصي و بهبود معيشت مردم تامين کنند. اين سازمان با بهبود مستمر و گسترش فضاي کسب و کار رقابت پذيري را توسعه داده و انحصار را رفع کرده است.
 
برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت
برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ گستردگي و عمق موضوعاتي که به آن ها پرداخته کم نظير است. رويکرد ويژه‌اين برنامه در مشارکت ذي حقان، استفاده از الگوي علّي و نگرش سامانه هاي چند عاملي و توجه کافي به اجرايي بودن و شدن، از مختصات منحصر بفرد اين برنامه است. سوق دادن نظام برنامه ريزي به سوي اين رويکردها، نه فقط منبعث از جذابيت هاي آن، بلکه يک گزينه منطقي و عقلايي، اما هميشه، مغفول بوده است؛ غفلت مورد اشاره، تاکنون هزينه هاي گزافي را در پي داشته و برنامه هاي بدون استفاده زيادي را در قفسه ها نشانده است. البته مهاجرت از نظام برنامه ريزي گسسته به يکپارچه و پيوسته، فارغ از دشواري ها و چالش هاي خاص خود نيست.
 
خط مشي هاي اصلي در طراحي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: هم راستايي با الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، تحول در روش طراحي و محتواي برنامه راهبردي، مشارکت در طراحي برنامه و طراحي و اجراي همزمان
اسناد بالادستي که برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت بايد بر اساس آن تهيه شود، عبارتند از:
1.قانون اساسي؛
2.سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران؛
3.سياست هاي کلي نظام؛
4.برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ.
 
محدوديت‌هايي در طراحي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت وجود دارند، که عبارتند از:
1.مشخص نبودن الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت تا حد مورد نياز براي طراحي برنامه صنعت، معدن و تجارت؛
2.عدم طراحي يا عدم تفصيل کافي برنامه در ساير بخش هاي جامعه (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...) که تعامل زيادي با بخش صنعت، معدن و تجارت دارند.
3.محدوديت زماني؛ با توجه به ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني و تازه تاسيس بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بايد در بازه زماني کوتاهي، مسير حرکت صنعت، معدن و تجارت کشور مشخص شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ايلام
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ايلام با رياست آقاي مهندس علي مهدوي محور فعاليت خود را طبق چارت ارائه شده که در سازمان موجود مي باشد وظائف خودرا ارائه مي نمايد.
منشور اخلاقي سازمان صنعت و معدن تجارت استان ايلام:
-ما حس مسئوليت پذيري را در خود تقويت مي كنيم زيرا معتقديم مسئوليت پذيري موجب ترقي و پيشرفت است و آنرا به مراجعين مان نيز توصيه مي كينم .
- ما اطلاعات و دانستني هاي خود را براي تعالي صنعت و معدن استان خالصانه در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهيم .
 -هدف ما خشنودي شما و ارتقاع سطح زندگي مردم و توسعه استان است.
-متانت و خوش رويي در برخورد با ارباب رجوع را سرلوحه كار خود قرار مي دهيم .
-تلاش و كوشش هميشگي در جهت ارتقاع سطح خدمات و كاهش بوروكراسي اداري را هميشه مد نظر قرار مي دهيم.
-وقت را غنيمت مي شماريم و از هر فرصتي براي ارائه خدمات به صنعت و معدن و مردم شريف استان استفاده خواهيم نمود .
-پايبندي به قوانين و آئين نامه هاي اجرايي و رعايت اصول اخلاقي را در تمام مراحل كار جز لاينفك عملكرد خود مي دانيم.
-رمز موفقيت سازمان را در رعايت قوانين ، عدالت ، نظم و آراستگي و ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مي دانيم.
-بازخورد رفتار و عملكرد گذشته ي ما از نظر عموم ارباب رجوع ما را به ادامه راه ماه و برنامه ريزي در جهت بهبود و هرچه بهتر آن تشويق مي كند .
-تجهيز و تقويت علمي و تخصصي خود به عنوان يك وظيفه و ارزش تلقي نموده و تمام خود را در جهت آشنايي با علم و تخصص روز دنيا به كار مي بريم تا ارباب رجوع با امنيت بيشتر سرمايه گذاري كند و انتظار داريم كه مراجعين همگام با مجموعه صنايع و معادن در راستاي تقويت و ارتقاء سطح دانش و تخصص خود اقدام نمايند .
-محل كار را خانه دوم خود مي دانيم لذا با رعايت احترام به سنن فرهنگ و اخلاق خانوادگي در آن بعنوان امري ضروري رعايت مي كنيم .
-ضمن احترام به هر عقيده و نظري ، رعايت مسائل شرعي و مذهبي در محيط كار و زندگي خود را افتخاري بزرگ پنداشته و توصيه آن را به ديگران وظيفه ديني خود مي دانيم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اهداف سازمان صنعت معدن و تجارت استان ايلام:
-انجام اقدامات لازم جهت شناسايي نياز ها و امکانات بالقوه صنعتي استان.
-تشويق مردم به سرمايه گذاري در طرح هاي مورد نياز استان با رعايت توزيع جغرافيايي صحيح و عادلانه با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
-شناسايي تشويق و حمايت از مخترعين و مبتکرين منطقه.
-تمديد و ابطال جواز تاسيس توليدي و صنعتي بر اساس اختيارات تفويض شده.
-بررسي و صدور اجازه توسعه تغيير خط و محل واحدهاي موجود بر اساس امتيازات تفويض شده.
-بررسي پيشرفت طرح هاي صنعتي بر اساس موافقت نامه و پروانه هاي صادر شده و اعلام پيشرفت طرح.
-رسيدگي به مشکلات عمومي کارگاه ها و کارخانجات استان در ارتباط با سازمانها و ادارات محلي و اقدام به موقع به منظور رفع مشکل مذکور.
-اظهار نظر کارشناسي در خصوص ورود کارشناسان خارجي به منظور راه اندازي و تعميير ماشين آلان و همچنين همکاري با گمرک استان در صورت نياز.
-نظارت بر احسن اجراي قرار دادهاي خريد ليسانس و خدمات فني و مهندسي و ارائه گزارش هاي لازم به معاونت هاي مربوط.
-ايجاد ارتباط في ما بين صنعت و مراکز علمي و دانشگاهي استان.
-تشويق صاحبان سرمايه براي فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالا هاي صنعتي.
-ايجاد تمهيدات لازم جهت تشکل هاي صنعتي در استان.
-تهيه و پيشنهاد برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت در زمينه انواع سرمايه گزاري هاي صنعتي ، بهره برداري ، اکتشاف و واحدهاي صنعتي و معدني در حوزه تحت سرپرستي.
- ارائه راهنمايي هاي فني لازم به اکتشاف کنندگان و بهره برداران.
 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان داراي طرح ها و پروژه هاي سازماني مي باشد که شامل :
-طرح هاي صنعتي
-طرح هاي معدني
- طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي صنعتي:استان ايلام با قابليت 73 هکتار مساحت صنعتي طرح هاي صنعتي زيادي دارد که از جمله آنها مي توان به شرکت زاگرس فولاد مهران ، توليد انواع شمش فولادي 2- شرکت نورد ايوان غرب توليد کننده انواع ميلگرد3- توليد مخزن CNG 4-طرح توسعه سيمان ايلام5- پتروشيبمي ايلام توليد خانه هاي پيش ساخته بتوني سيمان دهلران توليد نخ پلي استر POY توليد محصولات بتني توليد سولفات پتاسيم
همچنين 14 طرح صنعتي و معدني که عمليات اجرايي آنها به پايان رسيده آماده شروع فعاليت هاي توليدي و بهره برداري مي باشد که شامل :
پتروشيمي ايلام
سيمان دهلران
آب معدني دهلران
شن و ماسه مهران
دستمال کاغذي دهلران
قطعات بتوني سبک پليمري و گوگردي ايلام
دو واحد توليد پودر بيتومين در ايلام و ايوان
آجر و سفال آبدانان
پودر ميکرونيزه چرداول
فوم پلي اورتان ايوان
دو واحد فوم در دهلران و درهشهر
بنا به گزارش رييس سازمان صنعت ، معدن و تجارت حجم سرمايه گزاري هاي صورت گرفته در اين طرح ها بدون احتساب شرکت پتروشيمي 1/885 ميليارد ريال و اشتغال زايي 550 نفر عنوان کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
بخشي از افتخارات سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ايلام:
-تقدير و تشكر سركار خانم طبيب زاده نوري مشاور محترم رياست جمهوري در امور بانوان و خانواده از سازمان بخاطر اجراي طرح تحكيم بنياد خانواده.
-تقدير و تشكر مقام محترم عالي وزارت طي نامه شماره 227623/60 مورخ 22/12/87بخاطر موفقيتهاي سازمان.
-نامه تشكر جمعي از واحدهاي توليدي شهرستان دره شهر از سازمان و ارسال رونوشت به مقام عالي وزارت مورخ 10/4/87 .
-تقدير و تشكر مدير كل محترم دفتر آمار و فناوري داده ها بخاطر ابطال جواز تأسيس طرحهاي فاقد پيشرفت فيزيكي تحت نرم افزار info control .
-تقدير و تشكر استاندار محترم وقت ايلام طي نامه شماره 1/35712 مورخ 11/6/85بخاطر همكاري در برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي سفر رياست جمهوري و هيئت دولت به استان.
-تقدير و تشكر معاون محترم حقوقي ، امور مجلس و استانهاي وزارت متبوع طي نامه شماره 203400/60 مورخ 16/11/87بخاطر كسب مقام اول ارزيابي عملكرد در بين دستگاههاي اجرايي استان.
-تقدير و تشكر مقام محترم عالي وزارت صنايع و معادن طي نامه شماره 177514/60 مورخ 7/10/87 بخاطر كسب رتبه اول طرح تكريم ارباب رجوع در كل استان .
-تقدير نامه از مقام محترم عالي وزارت بابت طرح تكريم ارباب رجوع .
-تقدير نامه از طرف مقام محترم عالي وزارت بابت آمايش صنعتي.
-تقديرنامه از طرف استاندار محترم استان بخاطر كسب مقام اول طرح تكريم ارباب رجوع .
-تقديرنامه از طرف معاون محترم وزير كار بعنوان دستگاه كارآفرين.
-كسب مقام دوم تيمي رشته تنيس روميزي مسابقات ورزشي كاركنان سازمانهاي صنايع و معادن .
-كسب مقام اول طرح تكريم در سطح استان در سال87 .
-كسب مقام اول در طرح آمايش صنعتي كشور در سال 87 .
-تقدير نامه از طرف مقام محترم عالي وزارت جهت كارآفريني برتر در استان .
-تقدير نامه از مقام محترم عالي وزارت جهت جذب سرمايه گذاريها ، استقرار سيستمها و ضرورتهاي متناسب با ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي با هدف ارتقاء سطح خدمات كسب مقام اول در گروه واحدهاي استاني و سازمانهاي وابسته به نهاد رياست جمهوري .
-شركت كاركنان سازمان در سمينارها و دوره هاي آموزشي .
-كسب امتياز كارمند نمونه .
-تقدير نامه از مدير كل محترم تربيت بدني استان جهت عمل به بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم و توسعه ورزش و ايجاد نشاط اجتماعي .
-تهيه و انتشار مقالات علمي .
-كسب تقدير نامه جهت مدير بسيجي نمونه از رئيس محترم سازمان بسيج كارمندان ، كارگران و اصناف
-تقدير نامه از معاون محترم وزير كار و رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور .
 
 
                                      سرمايه گذاري در استان ابلام:
 
مزيتهاي سرمايه گذاري در استان ايلام
-وجود منابع غني نفت وگاز وزمينه ايجاد صنايع پايين دستي گاز ، نفت وپتروشيمي .
-وجود كاني هاي غير فلزي نظير بيتومين ، كلسيت در سطح استان وامكان بهره برداري وتوليد وفرآوري آنها با ارزش افزوده بالا .
-وجود چندين سد بزرگ ومنابع آبي ودشت هاي وسيع وآماده جهت زراعت ، باغباني، دامپروري و زمينه ايجاد صنايع تبديلي تكميلي بخش كشاورزي در قالب كشت وصنعت .
-تكميل بودن زنجيره صنايع نساجي
-فراهم بودن زير ساخت هاي صنعتي در سطح كليه شهرستانها ( شهرك ها ونواحي صنعتي ) جهت واگذاري به سرمايه گذاران.
-وجود گمرك بين المللي مهران وتسهيل در امور صادرات محصولات توليد با مشوق هاي ويژه .
-وجود نيروي انساني ماهر( متخصص وتحصيلكرده در تمامي رشته ها وگرايش هاي تحصيلي در سطح استان) .
 
مشوق هاي سرمايه گذاري در استان ايلام:
-وجود تسهيلات ريالي ارزي از محل طرح آمايش صنعتي براي سرمايه گذاران در سطح استان.
-وجود تسهيلات ارزي از محل ذخيره ارزي براي سرمايه گذاران در سطح استان با شرايط ذيل:
1-سهم آورده 10درصد و تسهيلات 90درصد
2-سود ساليانه تسهيلات 3 درصد
3-دو سال زمان مشارکت مدني و 7 سال مدت باز پرداخت
4-بخشودگي هزينه خريد زمين در مناطق توسعه نيافته استان 80 درصد و ساير 60درصد براي طرح هاي مستقر در شهرک هاي صنعتي در سطح استان که از محل آمايش صنعتي اقدام نموده اند.
5-معافيت گمرکي جهت طرح هايي که خط توليد آنها خارجي مي باشد
6-معافيت مالياتي به مدت 10 سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طرح آمايش در استان ايلام:
اهداف طرح آمايش :
-دستيابي به جايگاه برتر در منطقه در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كشور از نظر رشد اقتصادي وفناوري مبتني بر قابليت ها ومزيت هاي نسبي ومنطقه اي.
-هدفمند نمودن سرمايه گذاري هاي صنعتي ومعدني بر محور صدور جوازهاي تاسيس بر پايه بررسي هاي فني واقتصادي .
-كاهش فاصله سرمايه گذاري هاي صنعتي ومعدني بين استانهاي توسعه يافته وتوسعه نيافته صنعتي
رشد سريع ارزش افزوده از طريق تسريع در راه اندازي طرح هاي نيمه تمام.
-افزايش ضريب بهره برداري وارزش افزوده با تامين نقدينگي واحد ها.
-توجه به ضرورت منابع جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام .
-توجه به استعدادهاو مزيت هاي نسبي ومنطقه اي اعم از نيروي استاني متخصص وماهر ، منابع طبيعي كشاورزي ، معدني و زيرساختها .
زمينه سازي ورود هر چه بيشتر متخصصين دانشگاهي به بخش سرمايه گذاريهاي با فناوري پيشرفته بدين منظور سازمان صنايع ومعادن ايلام از زمان شروع اين طرح تاكنون از محل آمايش صنعتي ومعدني تعداد30 طرح (ايجادي ونيمه تمام )به ستاد وزارت وهمچنين بانك صنعت ومعدن شعبه ايلام ارجاع داده است . از اين تعداد سه طرح زير 10ميليارد ريال به شعبه استاني ومابقي طرح ها كه سرمايه گذاري بالاتر از 10 ميليارد ريال داشته اند به ستاد وزارت ارجاع داده شده اندو پرونده تسهيلاتي اين طرح ها به شرح ذيل مي باشد :
 
طرحهايي كه منجر به انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات گرديده اند :
-شركت فولاد نورد ايوان توليد كننده انواع ميلگرد با مبلغ 75000 ميليون ريال با اشتغالزايي 120 نفر به تصويب رسيده كه تا كنون مبلغ 15500 ميليون ريال دريافت نموده است.
-شركت آرام سامانه ايوان توليد كننده انواع محصولات لبني با مبلغ 20000 ميليون ريال با اشتغالزايي 100 نفر به تصويب رسيده كه تا كنون مبلغ 8800 ميليون ريال ( 8000 ميليون ريال بابت خريد ماشين آلات و800 ميليون ريال بابت بخش ساختمان ) دريافت نموده است.
-شركت توليدي زاگرس سيمره توليد كننده محصولات فلزي با مبلغ 3877 ميليون واشتغالزايي 10 نفر به تصويب رسيده كه تا كنون مبلغ 2347 ميليون ريال دريافت نموده است .
-شركت اهورا سيستم ايلام (چاپ فلكس وبنر) با مبلغ 1480 ميليون ريال واشتغالزايي 5 نفر به تصويب رسيده كه تمام مبلغ را دريافت نموده است.
طرحهايي كه مصوب شده و در مرحله انعقاد قرار داد هستند :
-شركت كاوه خانه سازان خاورميانه توليد كننده خانه هاي پيش ساخته با مبلغ 12106300 يورو و اشتغالزايي 200 نفراز محل حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيد.
-شركت سايپا سيلندر ايلام توليد كننده مخازن C.N.G با مبلغ ارزي 13088000 يورو وريالي 34000 ميليون ريال واشتغالزايي 100 نفر به تصويب رسيد.
-شركت معدني پارس كان حيدري توليد كننده پودر هاي ميكرونيزه با مبلغ 12000 ميليون ريال واشتغالزايي 22 نفر به تصويب رسيد .
-شركت زاگرس فولاد مهران توليد كننده انواع شمش فولادي سبك(بيلت ) با مبلغ ارزي 2500000 يورو وريالي 140000 ميليون ريال با اشتغالزايي 150 نفر به تصويب رسيد .
-شركت پيشتازان جهان توليد كننده لفافهاي چند لايه پلي آميد با مبلغ ارزي 31590000 يورو و با اشتغالزايي 129 نفر به تصويب رسيد .
طرحهايي كه در بانك عامل پرونده آنها تكميل و در دست بررسي كارشناسي مي باشند :
شركت آلياژهاي پليمري نگار پليمر ايلام توليد كننده آلياژهاي پليمري2- شركت سبك سازه زاگرس غرب توليد كننده بتن سبك AAC 3- شركت تعاوني 2453 توليد چرم 4- شركت فولاد باران دهلران توليد كننده ميلگرد ونبشي 5- شركت طنين رجاء فاطر توليد كننده پودر لاستيك 6- پتروشيمي ايلام (نيمه تمام) 7- سيمان دهلران (نيمه تمام)
طرح هايي كه پرونده آنها در حال بررسي در ستاد راهبردي وزارت مي باشد :
-شركت ايده پردازان امرتات ايرانيان توليد كننده مواد اوليه دارويي وقرص وكپسول دارويي
-توليد انواع سيم وكابل فشار قوي شركت زاگرس كابل چوبينه دره شهر
-توليد محصولات بهداشتي سلولزي شركت سيمين تاك باختر
- توليد تسمه بافته شده از سيم (استيل كورد) شركت مجتمع صنعت نورد آوا
-توليد فويل آلومينيومي شركت آريان سيب نيلو
-طرح توسعه سيمان ايلام
-طرح توليد بنزين از گاز طبيعي GTL
 
 
طرحهايي كه پس از تكميل مدارك وارسال آنها به ستاد راهبردي وزارتخانه توسط كارشناسان بانك صنعت ومعدن فاقد توجيهات فني اقتصادي اعلام گرديده اند :
-شركت منشور كالا توليد ورق هاي بسته بندي چند لايه (تتراپك)
-طرح توليد سنگ مصنوعي آقاي سعيد صادقيان
-شركت توليدي موزائيك گرانيتي ايلام زمرد توليد سنگ مصنوعي وموزائيك گرانيتي
-شركت سنگ سرام توليد كننده موزاييك گرانيتي
-شركت دانش پليمر سيروان توليد كننده كامپوندهاي پليمري
-شركت زاگرس ماداكتو توليد كننده لوله هاي اسپيرال و كاروگيت
-شركت نوشانوش غرب توليد كننده ماء الشعير
 
 
 
 
 
 
شهرک صنعتي:
شهرک صنعتي منطقه اي است که به منظور توسعه صنعتي و متمرکز شدن توليدات صنعتي در نظر گرفته شده است هدف از ايجاد شهرک صنعتي توسعه صنعتي کشور در خارج از منطق شهري است تا تاثيرات منفي بار صنعتي بر ساکنين شهري را به حداقل رسانيده ، آلايندگي را کم کرده و با دسترسي آسان به مسير حمل و نقل کمترين بار ترافيکي را در مناطق شهر نشين به بار آورد.
شهرک صنعتي استان ايلام در سال 1370 تاسيس و در همان ابتدا فعاليت خودرا در جهت سازماندهي وضعيت صنعت گران آغاز نمود..شرکت شهرک هاي صنعتي ايلام با تهييه گزارشات توجيهي و اجراي پروژه هاي عمراني جهت آماده سازي اراضي بستر مناسبي را براي سازماندهي صنعت گران و استقرار صنايع در شهرک هاي صنعتي استان ايجاد نمود که پس از گذشت 14 سال از تاسيس شرکت هم اکنون با 7 شهرک صنعتي فعال و يک ناحيه صنعتي در شهرستان هاي ايلام دهلران، مهران ، سرابله ، ايوان ، درهشهر و آبدانان و ناحيه صنعتي شباب و جمعا با مساحت 700 هکتار زمين آماده واگذاري زمين به صنعت گران است.
مشخصات شهرک هاي صنعتي استان ايلام:
مساحت کل شهرک:110هکتار
مساحت فاز عملياتي:73/8 هکتار
مساحت صنعتي:73هکتار
تعداد قراردادهاي منعقده:186
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده 104
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده 2296 نفر
و همچنين اين شهرک داري امتيازاتي از قبيل :آب ، برق ، تلفن ، اينترنت ، تصفيه خانه و فاضلاب مي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح کارورزي:
هفته اول: در هفته اول با :
-ساختار و تشکيلات سازمان 
-نحوه ارتباط با صنعت گران با اين سازمان  
-نيروهاي انساني و وظايف آنها در قبال سازمان
-اطلاعات اوليه صنعتي و مطالعات و طرح ها و پروژه ها
-تعداد شهرک هاي صنعتي استان و واحد هاي توليدي
آشنا شدم . در هفته اول هدف فقط آشنايي با سازمان و محور فعاليت هايش بود که به نحو احسن با ساختار سازمان صنعت و معدن آشنا شدم و فعاليت هاي اوليه اين سازمان را فرا گرفتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هفته دوم:
در اين هفته با مراحل اداري و فعاليت هاي تخصصي اين سازمان آشنا شديم از قبيل:
-صدور پروانه بهره برداري واحد هاي صنعتي ، توليدي و معدني
-چگونگي کار واحد هاي صنعتي 
-تهيه مواد اوليه و مواد خام
-با بسته بندي کالاهاي توليدي از کارخانه هاي
-با نحوه خريد تجهيزات ماشين آلات و لوازم صنايع مختلف
-کالاهاي صادراتي استان از جمله آهن آلات و ميوه جات
-با نحوه آمارگيري توليد و اشتغال و آمار اين بخش ها
 -با منابع انساني و مالي و با فناوري اين سازمان
ا-نتخاب واحدهاي صنعتي نمونه:
به منظور انجام ارزيابي از نحوه فعالين سالانه واحدهاي صنعتي و ايجاد زمينه و انگيزه اي براي ارتقا سطح فعاليت هاي واحدهاي صنعتي در جهت افزايش کمي و کيفي ، افزايش بهره وري و توسعه صادرات واحدهاي صنعتي نمونه طبق دستور العمل هايي تعيين و انتخاب مي گردند.
 
-ايجاد تشكل هاي صنعتي و تبيين وظايف آنها و نحوه ارتباط با وزارت صنايع و معادن:
ايجاد تشکل هاي صنعتي براي تقويت همکاري عامه صاحبان صنايع با وزارت صنايع و نيز تحقق امر واگذاري ،امور اجرايي و برنامهع ريزي هاي صنعتي به مردم تحت نظر و سياست گذاري هاي صنايع و اعمال کنترل و نظارت بر آنها و نهايتا هدايت و و حمايت از آنها براي رسيدن از آنها به نقطه مطلوب در راستاي اجراي تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 
-دستوارلعمل انتقال پروانه بهره برداري-1
-دستوارلعمل انتقال پروانه بهره برداري-2
-دستوارلعمل صدور پروانه بهره برداري موقت
-دستورالعمل صدور پروانه بهره برداري صنعتي 
 
در اين سازمان رشته فعاليت هاي مجاز و متناسب با استعداد هاي منطقه و استان شناسايي شده و طرح آمايش که هدف از اين طرح هدفمند کردن سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني بر محور صدور جواز تاسيس بر پايه بررسي هاي فني و اختصاصي است بررسي مي شود
 
 
 
 
 
 
هفته سوم:
در اين هفته با:
-صدور مجوز از محل ماده 39 قانون امور گمركي
-صدور مجوز معافيت از پرداخت حقوق ورودي ماشين آلات خط توليد صنعتي و معدن:هدف از اين طرح صدور احکام معافيت هاي گمرکي بر اساس مصوبه 59شوراي انقلاب اسلامي براي ماشين آلات توليدي خطوط توليد صنعتي و معدني در جهت حمايت از سرمايه گذاري هاي لازم در زمينه هاي توليدي
-فهرست اقلام مشمول عدم ساخت داخل 
-فعاليت هاي مالي و نحوه ارتباط اين سازمان با ساير ادارات و نهادها
 -بازده طرح هاي صنعتي
 -نحوه ارتباط واحد هاي توليدي با بانک هاي عامل
 -دريافت وام سرمايه در گردش واحد هاي توليدي وابسته به اين سازمان
-نحوه فروش و بازاريابي اين کالاها و همچنين با ارزش تخصيص اعتبارات با بخش صنعتي و توليدي پرداخت
 و در آخر عملکرد و گزارش هاي ماهانه و سالانه سازمان و مقايسه اين عملکرد ها و بازده ها با ماه ها و سال هاي گذشته پرداختيم.
 
 
نتيجه گيري:
سازمان صنعت معدن و تجارت نقش عمده و وسيعي در پيشرفت صنايع و صنعت گران استان دارد.اين نهاد با برنامه ريزي اهداف راهبردي بلند مدت و کوتاه مدت زمينه هاي مناسب براي ايجاد اشتغال جديد و پيشرفت صنايع در بخش هاي مختلف را بوجود مي آورد.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا حركت توليد به سمت صادرات يا همان توليد صادراتي را تسهيل نمايد.
 تاسيس و بنا نهادن وزارتخانه اي چابك و كارآمد كه تحقق آن تنها متكي بر سرمايه هاي اصلي وزارتخانه جديد يعني بكارگيري نيروهاي ارزشي و متخصص موجود با رعايت اصل شايسته سالاري و هم چنين باز مهندسي ساختارها و فرآيندهاي موجود است بي‌شك گام عملي موثري در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
بهبود فضاي كسب (توليدي تجاري)،‌ صيانت حداكثري از نظام توليدي تجاري موجود، افزايش رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني،‌ حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادرات گرا از عمده موارديست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.
، هدف اصلي اين سازمان بازار رساني محصولات ايراني و توسعه صادرات به منظور استقلال ارزي و تامين سرمايه در گردش براي صيانت از توليد ملي و مديريت بهره ورانه از ظرفيت هاي توليد و همچنين مديريت دو جريان پولي و ارزي و ريالي براي تکميل طرح هاي صنعتي ، معدني و تجاري مي باشد.
 
 
نقاط قوت و ضعف سازمان صنعت معدن و تجارت استان:
نقاط قوت:
-وجود شهرکها و نواحي و مناطق صنعتي مناسب.
-وجود انجمن ها و تشکلهاي صنعتي , معدني و صنفي کارآمد.
-برخورداري از زيرساختهاي مناسب برق, آب, گاز ,فيبر نوري و قابليت هاي فناوري اطلاعات جهت توسعه تجارت الکترونيک.
-افزايش صادرات محصولات واحدهاي صنعتي به ويژه به کشور عراق.
-تشويق و هدايت واحدهاي صنعتي جهت اخذ استانداردهاي تخصصي و جهاني.
-تقويت تشکيلات مردم نهاد  ( NGO ) در بخش صنعت.
-انجام مطالعات ميداني با همکاري مراکز علمي استان.
و..................
نقاط ضعف:
عدم وجود فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي و همچنين کمبود شرکتهاي قوي فني و مهندسي در زمينه صادرات مهندسي و ارائه کننده خدمات تجاري
ضعف استفاده واحدهاي صنعتي از تکنولوژيهاي روز و فناوريهاي برتر و فرسودگي و مستهلک بودن ماشينآلات و تجهيزات واحدهاي صنعتي
کمبود طرحهاي بزرگ صنعتي, معدني و تجاري در استان
عدم شناخت کافي تجار و صادرکنندگان از اصول علمي تجارت و مهارت هاي بازاريابي .
پايين بودن بهرهوري عوامل توليد به دليل ضعف در عوامل مديريتي،منابع مالي، بازاريابي، تکنولوژي و...
 
کمبود اعتبارات استاني و پايين بودن سطح اختيارات بانکها در اعطاي تسهيلات کلان
تنوع کم بازارهاي هدف ، کالاها و خدمات توليدي استان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پيشنهادات:
باتوجه به اينکه سازمان صنعت معدن و تجارت نقش مستقيم و به سزايي در پيشرفت صنايع و کارخانجات استان دارد به نظر من ميتواند با برنامه ريزي و تمرکز بر روي موارد زير عملکرد بهتري داشته باشد.
-تکميل زنجيره صنايع، استفاده از پتانسيل هاي موجود در منطقه، ايجاد اشتغال و صادرات
-ايجاد و راه اندازي طرحهاي جديد، توسعه واحدهاي بهرهبرداري، استفاده از تکنولوژيهاي جديد و در نتيجه ايجاد بهرهوري، اشتغال
-رفع بيکاري در منطقه و جذب نيروها، اعم از نيروي کار ساده، نيمه ماهر و ماهر و متخصص
-بالا بردن سطح دانش مديران و صاحبان صنايع و همچنين شاغلين و در نتيجه ايجاد بهرهوري در حوزه هاي کار و توليدکسب آخرين اطلاعات در زمينه بهرهوري، فرايندهاي توليد و کيفيت به عنوان توليد محصولات منطبق با استانداردهاي جهاني جهت صادرات و افزايش اشتغال
-فراهم نمودن زير ساخت جهت سرمايهگذاري در استان
-ايجاد راه اندازي صنايع جديد و توسعه صنعتي استان
-ايجاد بهرهوري، پايين آوردن قيمت تمام شده و در نتيجه افزايش توليد و اشتغال
و.....
به اميد پيشرفت و تکامل همه ادارات و نهاد ها در راستاي پيشرفت ايران اسلامي.
0
0

محبوب ترین مقالات تحصیل و یادگیری
بازدید: 1495
نظرات: 59
0
208
بازدید: 1626
نظرات: 128
0
181
بازدید: 1730
نظرات: 102
0
166