....................

ارسال توسط: احمد مهرورز تاریخ ارسال: ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ دسته بندی: سرویسهای ایران 20»پرسش و پاسخ نظرات: 0 بازدید: 878

طمع از این و آن داریم در دل

      کمی هم ترس جان داریم در دل

          علی را دوست می داریم اما

                مرام کوفیان داریم در دل


0
2

محبوب ترین مقالات سرویسهای ایران 20»پرسش و پاسخ
بازدید: 1547
نظرات: 70
0
46
بازدید: 635
نظرات: 40
0
40
بازدید: 973
نظرات: 18
0
22
بازدید: 791
نظرات: 23
0
21
بازدید: 902
نظرات: 14
0
16
بازدید: 1724
نظرات: 16
0
13
بازدید: 803
نظرات: 8
0
11
بازدید: 879
نظرات: 5
0
7
بازدید: 929
نظرات: 0
0
5
بازدید: 982
نظرات: 1
0
5
بازدید: 614
نظرات: 2
0
4