....................

ارسال توسط: احمد مهرورز تاریخ ارسال: ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ دسته بندی: سرویسهای ایران 20»پرسش و پاسخ نظرات: 0 بازدید: 805

طمع از این و آن داریم در دل

      کمی هم ترس جان داریم در دل

          علی را دوست می داریم اما

                مرام کوفیان داریم در دل


0
2محبوب ترین مقالات سرویسهای ایران 20»پرسش و پاسخ
بازدید: 1468
نظرات: 70
0
46
بازدید: 584
نظرات: 40
0
40
بازدید: 888
نظرات: 18
0
22
بازدید: 708
نظرات: 23
0
21
بازدید: 788
نظرات: 14
0
16
بازدید: 574
نظرات: 13
0
14
بازدید: 1620
نظرات: 16
0
13
بازدید: 553
نظرات: 5
0
11
بازدید: 721
نظرات: 8
0
11
بازدید: 606
نظرات: 7
0
8
بازدید: 790
نظرات: 5
0
7
بازدید: 845
نظرات: 0
0
5
بازدید: 896
نظرات: 1
0
5
بازدید: 527
نظرات: 2
0
4