خداوند از تو چه میخواهد؟

ارسال توسط: متولد ماه مهر ( مهربان ) تاریخ ارسال: ۱۳ آذر ۱۳۹۱ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 3 بازدید: 984

خدا از تو چه می خواهد؟

شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرع وگریه و زاری بود.
در همین حال مدتی گذشت، تا آنکه استاد خود را، بالای سرش دید، که با تعجب و حیرت؛ او را، نظاره می کند !
استاد پرسید : برای چه این همه ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟
شاگرد گفت : برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم، و برخورداری از لطف خداوند!
استاد گفت : سوالی می پرسم ، پاسخ ده؟
شاگرد گفت : با کمال میل؛ استاد.
استاد گفت : اگر مرغی را، پروش دهی، هدف تو از پرورشِ آن چیست؟
شاگرد گفت: خوب معلوم است استاد؛ برای آنکه از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم.
استاد گفت: اگر آن مرغ، برایت گریه و زاری کند، آیا از تصمیم خود، منصرف خواهی شد؟
شاگردگفت: خوب راستش نه...! نمی توانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ، برای خود، تصور کنم!
استاد گفت: حال اگر این مرغ، برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را خواهی کشت، تا از گوشت آن بهره مند گردی؟!
شاگرد گفت : نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخمها، برایم مهمتر و با ارزش تر خواهند بود!
استاد گفت :پس تو نیز؛ برای خداوند، چنین باش!
همیشه تلاش کن، تا با ارزش تر از جسم، گوشت، پوست و استخوانت گردی.
تلاش کن تا آنقدر برای انسانها، هستی و کائنات خداوند، مفید و با ارزش شوی
تا مقام و لیاقتِ توجه، لطف و رحمتِ او را، بدست آوری.

خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد!
او، از تو حرکت، رشد، تعالی، و با ارزش شدن را
                                                            می خواهد ومی پذیرد
« نه ابرازِ ناراحتی و گریه و زاری را.....!!!»

 

 

 

0
3

متولد ماه مهر ( مهربان )    ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
مرسی عاطفه جان

محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 2150
نظرات: 82
0
80
بازدید: 2435
نظرات: 87
0
78
بازدید: 2404
نظرات: 68
0
62
بازدید: 2092
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2137
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1369
نظرات: 21
0
19
بازدید: 1045
نظرات: 16
0
15
بازدید: 1066
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1582
نظرات: 11
3
10
بازدید: 2970
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1655
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1569
نظرات: 11
0
8