از کرامات شیخ

ارسال توسط: پریسا مقدم تاریخ ارسال: ۱۰ آذر ۱۳۹۱ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 2 بازدید: 843
از کرامات شیخ 
روزی مریدان شیخ را گفتند: دختران ما در امارات خريد و فروش می‌شوند!شیخ فرمود: ملالی نیست... شيوخ آنجا برادران مايند و تجارت با آنان حلال!!!مریدان گفتند: سن فحشا به دوازده سال رسيد!!شیخ  فرمود: خیالی نیست... سن تكليف نه سال است!!!مریدان گفتند: فقرا كليه هاشان تمام شد، قلب‌ها را می فروشند!!شیخ فرمود: اشکالی نیست... فقط ايمانشان را نفروشند!!!
مریدان گفتند:جوانان غرق اعتیاد و افیون و اکس شده اند!!
شیخ فرمود:مادام که در مجالس مختلط لهو و لعب نکنند ملالی نیست !! !
مریدان گفتند:مردان سه جا کار می کنند و از مردی رفته اند اما همچنان مقروض و بدهکارند!!
شیخ فرمود:هنوز از دوازده شب که به خانه میایند تا اذان صبح زمان کافی برای نماز شب دارند پس اشکال وارد نیست!!!
مریدان گفتند:هر روز بر تعداد نوزادان سر راهی افزوده میشود !!
شیخ فرمود:بچه های بالای پنج سال را به پرورشگاههای محیطی بفرستید تا در شیرخوارگاه آمنه جا گشاده گردد!!! 
مریدان گفتند:از سوخت خراب وآلودگی هوا جوانان چپ و راست سکته می کنند و کودکان سرطان خون گرفته اند!! 
شیخ فرمود:دنیا را اعتبار نباشد . پشت سر وزارت نفت غیبت نکنید !!! 
مریدان گفتند: مردم از فقر و بدبختی و بی عدالتی افسرده و گریان و نالانند !!
شیخ فرمود:مرحبا ! بسیار گریه کنید تا گناهانتان آمرزیده شود !!!ناگاه مریدی سبک عقل از آن پشت عربده زد: وا مصیبتا... وا اسلاما!! در میدان ولیعصر چند تار مو بیرون همی زدندی...!!!!

شیخ خشمگين شد و کف بر دهان آورد و ناسزا و سقط گفت و هروله کنان براه افتاد و مریدان خشتکها از پا بکندندی و بر سر نیزه ها کردندی و زنجیرها و قمه ها و پنجه بوکسها برداشتندی و
 عربده کشان برای ارشاد به موقعیت اعزام شدندی
1
5

محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 2157
نظرات: 82
0
80
بازدید: 2445
نظرات: 87
0
78
بازدید: 2410
نظرات: 68
0
62
بازدید: 2099
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2143
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1377
نظرات: 21
0
19
بازدید: 1052
نظرات: 16
0
15
بازدید: 1070
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1588
نظرات: 11
3
10
بازدید: 2976
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1659
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1578
نظرات: 11
0
8