روانشناسی گروه خونی

ارسال توسط: پرنیا پرهام تاریخ ارسال: ۰۹ آذر ۱۳۹۱ دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»فال و طالع بینی نظرات: 0 بازدید: 939

روانشناسی گروه خونی

افرادی که گروه خونی آنها AB است:
بی نهایت حساس زود رنج و عصبیند و همیشه تحت تاثیرند
بی ثبات به نظر میرسند گاهی با حرارت و پرشورند و گاه 180
درجه تغییر میکنند روحیه انعطاف دارند و سرشار از ذوقند از بذل
و بخشش لذت میبرند و از کمک به دیگران کوتاهی نمیکنند آنها
سخنوران خوبی هستند در مشاغلی همچون پزشکی پرستاری
مددکاری و وکالت موفقند

افرادی که گروه خونی آنها O است:
خوش بین خوش فکر و سرزبان دارند می توانند با هر گونه
تغییر مطابقت شوند گلیم خود را از آب می کشند با اراده
و صمیمی اند بر اعصابشان مسلطند دلشان می خواهد
خوب زندگی کنند دنبال پول نیستند و مسئولند

افرادیکه گروه خونی آنها B است
موفقیت ویژه ای دارند انسانهایی رک گو بی پرده و با اراده و جسوری هستند.
صریح و جدی حرف میزنند و راحت عمل می کنند از حیث درونی کاملند و تحت تاثیر
قرار نمی گیرند نقابی از خشونت دارند افرادی سخاوتمند بلند نظر خودرو پرکار پر شور و فعالند.
نگرانی و کم حوصلگی خصوصیتی است که گاهی گریبانگیرآنها می شود
دوستان زیادی ندارند و دیر می جوشند در زمینه کار مثبت و جاه طلبند کنار آمدن
با آنها آسان نیست

افرادیکه گروه خونی آنها A است:
افرادی هستند که در طول زندگی تغییرات زیادی در اخلاق خود دارند زمانی پر تلاش
مبتکر و پرهوشند و زمانی بی حوصله و بی تفاوت.
معمولا کمرو و تاثیر پذیرند و در مقابل افراد جدید خوب عمل نمی کنند زیاد به کسی
اعتماد ندارند و دیر دوست میشوند از دورویی و تظاهر متنفرند ریسک نمی کنند
بدون مطالعه و تحقیق دست به عمل نمیزنند. در مشاغل حساسی همچون مدیرکلی
بانکداری و ... موفقند.

0
1

بازدید: 1762
نظرات: 36
0
40
بازدید: 1047
نظرات: 4
0
35
بازدید: 1463
نظرات: 22
0
32
بازدید: 628
نظرات: 23
0
29
بازدید: 1831
نظرات: 7
0
10
بازدید: 1625
نظرات: 4
0
9
بازدید: 1130
نظرات: 6
0
9
بازدید: 691
نظرات: 3
0
9
بازدید: 1520
نظرات: 4
0
5
بازدید: 1525
نظرات: 4
0
5
بازدید: 975
نظرات: 3
0
4