بازیگر

ارسال توسط: میثم عزیزی تاریخ ارسال: ۰۷ آذر ۱۳۹۱ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 0 بازدید: 831
به نقل از "روبرتو چولی" سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان:

در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته ای را دیدم. مطمئناً در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجی بودم. در آن دسته شیون، گریه و زاری زیادی می شد و انسان های زیادی رنج می بردند. اما از آنجا که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در آن دسته گریه نمی کردم. من بازیگر بسیار خوبی هست ولی آنجا خجالت می کشید که گریه کنم. کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه می کردند یکی از آنها که به من نزدیک تر بود هنگام عزاداری و وسط گریه و زاری رو به من کرد و گفت "می خواهی فرش بخری؟" و در عین حال به سختی گریه می کرد!
این بزرگ ترین بازیگری بود که من دیدم.

0
1

محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 2157
نظرات: 82
0
80
بازدید: 2443
نظرات: 87
0
78
بازدید: 2409
نظرات: 68
0
62
بازدید: 2098
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2142
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1377
نظرات: 21
0
19
بازدید: 1051
نظرات: 16
0
15
بازدید: 1069
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1586
نظرات: 11
3
10
بازدید: 2973
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1659
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1576
نظرات: 11
0
8