بازیگر

ارسال توسط: میثم عزیزی تاریخ ارسال: ۰۷ آذر ۱۳۹۱ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 0 بازدید: 779
به نقل از "روبرتو چولی" سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان:

در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته ای را دیدم. مطمئناً در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجی بودم. در آن دسته شیون، گریه و زاری زیادی می شد و انسان های زیادی رنج می بردند. اما از آنجا که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در آن دسته گریه نمی کردم. من بازیگر بسیار خوبی هست ولی آنجا خجالت می کشید که گریه کنم. کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه می کردند یکی از آنها که به من نزدیک تر بود هنگام عزاداری و وسط گریه و زاری رو به من کرد و گفت "می خواهی فرش بخری؟" و در عین حال به سختی گریه می کرد!
این بزرگ ترین بازیگری بود که من دیدم.

0
1محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 2061
نظرات: 82
0
80
بازدید: 2319
نظرات: 87
0
78
بازدید: 2317
نظرات: 68
0
62
بازدید: 2012
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2063
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1301
نظرات: 21
0
19
بازدید: 990
نظرات: 16
0
15
بازدید: 1009
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1529
نظرات: 11
3
10
بازدید: 2878
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1586
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1498
نظرات: 11
0
8