بازیگر

ارسال توسط: میثم عزیزی تاریخ ارسال: ۰۷ آذر ۱۳۹۱ دسته بندی: اعتقادات و مذهب نظرات: 0 بازدید: 759
به نقل از "روبرتو چولی" سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان:

در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته ای را دیدم. مطمئناً در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجی بودم. در آن دسته شیون، گریه و زاری زیادی می شد و انسان های زیادی رنج می بردند. اما از آنجا که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در آن دسته گریه نمی کردم. من بازیگر بسیار خوبی هست ولی آنجا خجالت می کشید که گریه کنم. کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه می کردند یکی از آنها که به من نزدیک تر بود هنگام عزاداری و وسط گریه و زاری رو به من کرد و گفت "می خواهی فرش بخری؟" و در عین حال به سختی گریه می کرد!
این بزرگ ترین بازیگری بود که من دیدم.

0
1محبوب ترین مقالات اعتقادات و مذهب
بازدید: 1990
نظرات: 82
0
80
بازدید: 2240
نظرات: 87
0
78
بازدید: 2290
نظرات: 68
0
62
بازدید: 1973
نظرات: 28
0
23
بازدید: 2043
نظرات: 27
0
20
بازدید: 1280
نظرات: 21
0
19
بازدید: 977
نظرات: 16
0
15
بازدید: 996
نظرات: 8
0
12
بازدید: 1520
نظرات: 11
3
10
بازدید: 2863
نظرات: 11
0
10
بازدید: 1577
نظرات: 10
0
9
بازدید: 1484
نظرات: 11
0
8