• دست درمانده بگیر،ای که شه شاهانی

  > > >>>ای که چون معجزه بر حال دل حیرانی>>> >>>ای که چون حال دلم بی سر و بی سامانی>>> >>>ای تو آرام همه دلزدگان از خود و خویش>>> >>>ای که بعد از همه تنها ، تو برم  میمانی>>> >>>ای تماشاگه راز...

  • تاریخ ایجاد: 1396/11/21
  • تعداد مشاهدات: 66
  • تعداد نظرات: 0
 • خواب و بیداری

  >>خواب هایم> سرشار است از> نادیده هایی که هرگز ندیده ایم> و رویاهایی که>  ملاقات نکرده ایم> از حرف هایی که> بر زبان نرانده ایم> و ایما و اشاراتی که> ناشیانه درز گرفته ایم> موج می زند به خواب هایم> غزل هایی...

  • تاریخ ایجاد: 1396/11/14
  • تعداد مشاهدات: 56
  • تعداد نظرات: 3
 • دوستت می دارم/

  > >>دوستت می دارم>> > > >>بی هیچ غمز و کرشمه>> > > >>بی هیچ نقش و نگاری>> > > >>برگونه ات یا که بر لبانت>> > > >>با موهای پریشان شانه نکرده>> > > >>وپیراهنی اتو نشده>> > > >>افروخته و کلافه...

  • تاریخ ایجاد: 1396/10/25
  • تعداد مشاهدات: 54
  • تعداد نظرات: 4
 • شعر"غریب ماندم"

  >>>>>"غریب ماندم">>>>> >>>>>آشنایی اربه این دیار بود>> >به یقین> > >گم نمی شدم>> >در برهوت غریب ها>>>>> >>>>>و به گرداگردچشمهای خیره>>>>> >>>>>که به سهولت تمام>>>>> >>>>>انکارت می کنند>...

  • تاریخ ایجاد: 1396/10/12
  • تعداد مشاهدات: 59
  • تعداد نظرات: 4
 • عاطفی

  >ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ: "ﻓﻌﻞ ﺭﻓــــــــــــــــــــﺖ" ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ڪُﻦ ...> ﮔﻔﺘﻢ: ﺭﻓﺖ ڪہ ﺭﻓﺖ !!!!> سڪوتے ڪلاﺱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ...> ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﻓﺸﺮﺩ ........> سڪوﺕ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ:> ﺩلے ﺭﺍ شڪست ﻭ ﺭﻓﺖ ................> ﻏﺮﻭﺭے ﺭﺍ...

  • تاریخ ایجاد: 1396/7/2
  • تعداد مشاهدات: 120
  • تعداد نظرات: 21
 • شعر

  >آمـدی جــانـم به قربــانـــت> > >>آمـدی جــانـم به قربــانـــت ولـی حالا چرا ؟ ----- بی وفا،بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چــرا ؟>> >>نوشدارویی و بعد از مرگ ســهراب آمــــدی>>  >>----->> >>ســـ...

  • تاریخ ایجاد: 1396/3/17
  • تعداد مشاهدات: 129
  • تعداد نظرات: 8
 • شعر

  >>>

  • تاریخ ایجاد: 1395/9/1
  • تعداد مشاهدات: 167
  • تعداد نظرات: 8
 • شعر

  >>>

  • تاریخ ایجاد: 1395/6/31
  • تعداد مشاهدات: 174
  • تعداد نظرات: 11
 • شعر

  >از من گذشتی و نگذشتم> راز دل نگفتی و من گفتم> سوز دلم نشنیدی و من شنیدم> هر چند از تو جوابی نشنیدم> از تو تا من، هزار فرسنگ فاصله کشیدند> دست از دامنت نکشیدم> کدام آتش است که با قطره آبی خاموش شود> زمانی که جوهر ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/6/20
  • تعداد مشاهدات: 161
  • تعداد نظرات: 5
 • بانوان شاهنامه خوان در دبی

  >بانوان شاهنامه خوان در دبی> >باشگاه شاهنامه پژوهان _ سیامک ارجمند : بانوانی که در دبی شاهنامه خوانی می کنند . انجمن شاهنامه خوانی بانوان در دبی متشکل از زنان دوستدار شاهنامه و زبان پارسی است که به شکل پیوسته نشستهایی...

  • تاریخ ایجاد: 1395/6/10
  • تعداد مشاهدات: 298
  • تعداد نظرات: 11
 • قلب ها را از کینه پاک کنیم

  روزی لقمان به فرزندش گفت : « از فردا یک کیسه با خودت بیاور و در آن به تعداد آدم‌هایی که دوست نداری و از آنان بدت می‌آید پیاز قرار بده » روز بعد فرزند همین کار را انجام داد و لقمان گفت : « هرجا که می‌روی این کیسه ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/5/26
  • تعداد مشاهدات: 217
  • تعداد نظرات: 3
 • روایت تلخ ایرانیان-رساله‌ی دلگشا/ عبید زاکانی

  >>> >>روایت تلخ ایرانیان >> > >خواب دیدم قیامت شده است. هر قومی را داخل چاله‌ای عظیم انداخته و بر سر هر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‌ی ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رسانیدم و پرسی...

  • تاریخ ایجاد: 1395/5/20
  • تعداد مشاهدات: 193
  • تعداد نظرات: 2
 • ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻡ

  ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ،ﺷﻌﺮ ﻗﺸﻨﮓ،ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭼﻮ ﺑﻬﺎﺭﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﯼ ﺁﻥ ، ﻋﻤﺮ ﺧﺰﺍﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/5/13
  • تعداد مشاهدات: 186
  • تعداد نظرات: 8
 • ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺱ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ " ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ

  ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺟﺪﺍﯾﯽ . ﺍﻣﺎ ﺭﺍﺯﺵ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ . ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺭﺍﺯﺵ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ. ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ....ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ . ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮔﻠﺪﺍﺭ ......

  • تاریخ ایجاد: 1395/5/12
  • تعداد مشاهدات: 87
  • تعداد نظرات: 6
 • خالی ام چون باغ بودا خالی از نیلوفرانش ( حسین منزو...

  >>> >>>خالــی ام چون باغ بودا ، خالی از نیلوفرانش>>> >>>خالی ام چون آسمان شب زده بی اخترانش>>> >>>خلق، بی جان، شهر گورستان و ما در غار پنهان>>> >>>یأس  و  تنهایـــی ِ من ، مانند  لوط  و &n...

  • تاریخ ایجاد: 1395/5/10
  • تعداد مشاهدات: 385
  • تعداد نظرات: 2
 • داستان جالب

  بعد از نماز ملا در بلندگو گفت : ميخواهم كسى را به شما معرفى كنم كه قبلا دزد بوده،مشروب و مواد مخدر مصرف ميكرده و هر كثافتكارى ميكرده ولى اكنون خدا او را هدايت كرده و همه چيز را كنار گذاشته است.. بعد گفت:بيا احمد ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/4/20
  • تعداد مشاهدات: 182
  • تعداد نظرات: 8
 • حافظ

  >هر روز یک غزل حافظ در کانال تلگرام زیر به اشتراک گذاشته میشود.> >به علاقمندان معرفی کنید> >https://telegram.me/raheniakan> > > >@raheniakan> >کانال راه نیاکان> > > > >

  • تاریخ ایجاد: 1395/3/23
  • تعداد مشاهدات: 228
  • تعداد نظرات: 10
 • شعر فردوسی

  >آيا اين اشعار حكيم فردوسي در مقدمه داستان بيژن و منيژه گوياي حال و روز زمانه فردوسي است؟> >( استيلاي فرهنگ عربي -زوال سامانيان خيزش اقوام بيگانه از آسياي ميانه و ..... )> >يا فقط آرايه ادبي در وصف شب ؟> :> شبی چ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/2/15
  • تعداد مشاهدات: 232
  • تعداد نظرات: 13
 • سری داستانهای جالب 2

  >>من یک معلم پیانو هستم . این داستان را هم به خواسته ی چند تا از دوستانم بازگو میکنم ، چراکه هنوز هم از به یاد آوری آن یک حس نا گفتنی به من دست می دهد>.> >سالها پیش من شاگردان زیادی داشتم که به آنها پیانو یاد می دادم خو...

  • تاریخ ایجاد: 1395/1/23
  • تعداد مشاهدات: 325
  • تعداد نظرات: 5
 • شعر

  >کجایی، ای شراره ام> ای نور دیده ام> نبینی در دشت و بیابان آواره ام؟> غم بر من نشسته، غمخواره ام؟> سنگم زنند، گویند دیوانه ام؟> بر بام زندگی، بر سر دندانه ام؟> نبودنت آتش زده بر کاشانه ام> شمعم تویی، من پروانه ام>...

  • تاریخ ایجاد: 1395/1/3
  • تعداد مشاهدات: 246
  • تعداد نظرات: 12