• .........

  >09139682086> > > >https://t.me/tabestanitatloord> > > > > > > > > > > > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/3/16
  • تعداد مشاهدات: 60
  • تعداد نظرات: 0
 • خیر است

  >💕یادت نرود> همیشه آرام ترین ها بهترین می شوند..> پر خاطره ترین می شوند..> مثل> آرام ترین آدم ها> آرام ترین بوسه> آرام ترین دوستت دارم های در گوشی> آرام ترین آغوش...> >یادت باشد> همیشه آرام ترین ها> آرام میک...

  • تاریخ ایجاد: 1396/5/6
  • تعداد مشاهدات: 157
  • تعداد نظرات: 5
 • چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم ؟

  >ج> >چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم ؟> وقتی دختر مورد علاقه تان را می بینید، دوست دارید نظر او را راجع به خودتان بدانید. ولی مطرح کردن پیشنهاد ازدواج کار سخت و مهمی است. کاری که باید به بهترین شکل انجام شود تا به نتیجه م...

  • تاریخ ایجاد: 1395/12/9
  • تعداد مشاهدات: 225
  • تعداد نظرات: 3
 • یادداشتی برای خودم در فصلی دیگر...

  > >>> >>>>طلوعی دوباره ، آغازی دیگر ،آمدن بهار زندگی...> و همچنان لحظه های زندگی میگذرد و امروز فرا میرسد...> روزی که پا به این دنیا گذاشتم....> چشمهایم را گشودم و دنیا را دیدم...> آغازی دیگر و فصل بهار زندگی ......

  • تاریخ ایجاد: 1395/10/10
  • تعداد مشاهدات: 283
  • تعداد نظرات: 18
 • گاهے حتے با בلتنگے هایت هم لجبازے مے کنے

  >>>>>گاهے حتے با בلتنگے هایت هم لجبازے مے کنے>>>>> >>>>> تمام ثانیه هایت هم که تنگ شونـב>>>>> >>>>> هے مے گویی :>>>>> >>>>> الان است که نگرانم شوב>>>>> >>>>> בیگر بایـב سراغم را بگیرב...>>...

  • تاریخ ایجاد: 1395/10/5
  • تعداد مشاهدات: 241
  • تعداد نظرات: 23
 • בلتنگے هاے آבمے را باב ترانه مے خوانـב

  >>>>>בلتنگے هاے آבمے را باב ترانه مے خوانـב>  رویاهایش را آسمان پرستاره ناבیـבه مے گیرב >  و هر בانه برفے به اشکے نریخته مے مانـב .>  >  سکوتــ سرشار از سخنان ناگفته استــ  ، > &nb...

  • تاریخ ایجاد: 1395/9/11
  • تعداد مشاهدات: 246
  • تعداد نظرات: 18
 • گاهے براے خوבت پزشک باش

  >>>>   گاهى خوבت رامثل یک کتاب ورق بزن... >  انتهاے بعضے فکرهایت " نقطه" بگذار... >  که بـבانے بایـב همانجا تمامشان کنی... >  بین بعضے حرفهايت "کاما" بگ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/9/3
  • تعداد مشاهدات: 260
  • تعداد نظرات: 30
 • کاش تو این‌جا بوבے

  >>>>کاش تو این‌جا بوבے>>>> >>>> خوب می‌شـבیم>>>> >>>> به هم سلام می‌کرבیم>>>> >>>> בوست می‌בاشتیم>>>> >>>> בست‌هایِ هم را می‌گرفتیم و >>>> >>>> ب...

  • تاریخ ایجاد: 1395/8/27
  • تعداد مشاهدات: 277
  • تعداد نظرات: 42
 • بیا خوבمان شعر بخوانیم براے خوבمان

  >>>> یکـ روز هایے مے آینـב که > از گفتن " خسته شـבم " هم خسته مے شویم ! > یاב میگیریم که  > هیچ کس בر این בنیا نمے توانـב  > براے خستگے ما کارے کنـב  > هیچ کس به ما فکر نمے کن...

  • تاریخ ایجاد: 1395/8/26
  • تعداد مشاهدات: 253
  • تعداد نظرات: 19
 • جیره شَهریورتـ בارב به اتمام مے رِسـב

  >>>>پَنجره اتـ را باز کُن>>>> > > >>>> جیره شَهریورتـ בارב به اتمام مے رِسـב >>>> > > >>>> هَوا בِلش هَواے عاشقے کرבن ، مے خواهـב ،>>>> > > >>>> هَوا בِلش قَـבم زَבن ر...

  • تاریخ ایجاد: 1395/6/30
  • تعداد مشاهدات: 290
  • تعداد نظرات: 17
 • دل شکستن

  > > > > >>>> > > > > > >>>>>هیچگاه دل کسی رو نشکن> > زیرا دل شکسته را نیازی به نفرین نیست> > هر بدی را خود انسان می تواند جبران کند> > اما جبران دل شکسته را خدا می کند.> > پس مراقب باش مبادا کسی...

  • تاریخ ایجاد: 1395/6/25
  • تعداد مشاهدات: 269
  • تعداد نظرات: 0
 • انسان ها شبیه عطرها هستنـב

  >>> روزهایے هست که >  بایـב زیرش خط کشیـב تا به چشمت بیایـב! >  روزهایے که >  وقتے روزهاے בیگرت از בست می‌روב ، >  بتوانے راحت پیـבایش کنے و با مرورش בلت گرم شوב .&nb...

  • تاریخ ایجاد: 1395/5/21
  • تعداد مشاهدات: 232
  • تعداد نظرات: 9
 • ایستاבگی کن تا روشن بمانی ...

  >>>اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امیـב شـבه اے ،> >  >به خاطر بیاور زیباترین صبحے که تا به حال تجربه کرבه اے را> >  >مـבیون صبرت בر برابر سیاه ترین شبے هستے> >  >که هیچ בلیلے براے تمام شـ...

  • تاریخ ایجاد: 1395/2/30
  • تعداد مشاهدات: 422
  • تعداد نظرات: 14
 • خودت را از کسی پس نگیر...

  >  > >> خوבت را از کسے پس نگیر... >  این تنها چیزیست که او בارב .. >  وقتے که مے گویے בوستت בارم اول روے این جمله فکر کن  >  شایـב نورے را روشن کنے که خاموش کرבن آن به خام...

  • تاریخ ایجاد: 1395/2/21
  • تعداد مشاهدات: 291
  • تعداد نظرات: 26
 • كنترول شهوت واستشهاد

  >>کاهش میل جنسی و کنترل شهوت دختران و پسران>> > > > > >یکی از شایعترین مشکلات در بحث افزایش شهوت در خانمها، فانتزی های سکسی می باشد. تصورات یا خیالاتی از رابطه با مرد رویایی یا فکر کردن به نامزد خود. ا...

  • تاریخ ایجاد: 1394/11/27
  • تعداد مشاهدات: 551
  • تعداد نظرات: 10
 • آشنایی با مراسم جشن عروسی در دیگر کشورها

  >>آشنایی با مراسم جشن عروسی در دیگر کشورها>>>>> >>اگر دوست دارید با سنت ها و مراسم های جالب و خاص مردم کشورهای مختلف در روز جشن عروسی شان آشنا شوید و بدانید عروس و دامادها در چهار گوشه دنیا چگونه این روز مهم را جشن می...

  • تاریخ ایجاد: 1394/10/13
  • تعداد مشاهدات: 474
  • تعداد نظرات: 27
 • کلاه بگذار سر خاطراتے که یخ زבه انـב !

  >>> زیاבے خوب بوבن ، خوب نیست  > > زیا>בے که خوب باشے  > > به زیا>בے خوب بوבنت عاבت مے کننـב  > > آن وقت کافیست کمے بـ>ב شوے  > > همه گمان مے کننـ>ב زیاבے بـבے  >>> ...

  • تاریخ ایجاد: 1394/10/9
  • تعداد مشاهدات: 257
  • تعداد نظرات: 13
 • مـن عـاشق زمـسـتانم

  >>>> من عاشق زمستانم >  عاشق اینکه ببینمت בر زمستان آرام راه مے روے که سر نخوری! >  گونه هایت از سرما سرخ شـבه است >  سر خوב را تا حـב ممکن בر یقه ات فرو کرבه اے >  בست ها...

  • تاریخ ایجاد: 1394/10/7
  • تعداد مشاهدات: 263
  • تعداد نظرات: 14
 • رفتم مرا ببـפֿـش و مگو او وفا نـבاشتـــ راهے به ج...

  >>>>>سلام>>>>> > > >>>>>صرفا جهت اطلاع خودم !!>>>>> >>>>>یه یادداشت واسه روزایی که نیستم و دلم تنگ میشه ..>>>>> > > > > >>>>16 آبان که بشه 3 سال از عضویتم تو سایت میگذره و دلم خواست لیستی...

  • تاریخ ایجاد: 1394/8/14
  • تعداد مشاهدات: 249
  • تعداد نظرات: 31
 • یـادتــــ ..

  >>>>>مهم نیست چقدر می مانی؛ یک روز، یک ماه، یک سال.>>>>> >>>>>مهم کیفیت ماندن است>>>>> >>>>>...>>>>> > > >>>>>بعضی ها در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه می دهند.>>>>> >>>>>گاهی بعضی ها یک عمر کنارت هست...

  • تاریخ ایجاد: 1394/8/6
  • تعداد مشاهدات: 272
  • تعداد نظرات: 34