• هندی مسخره

   من که باور کردم> > >

  • تاریخ ایجاد: 1393/7/3
  • تعداد مشاهدات: 1093
  • تعداد نظرات: 36
 • خدا

  گفتم خدا از همه دلگیرم ، گفت حتی از من ؟> گفتم خدایا دلم را ربودند ، گفت پیش از من ؟> گفتم خدایا چقدر دوری ، گفت تو یا من ؟> گفتم خدایا تنهاترینم ، گفت پس من؟> گفتم خدایا کمک خواستم ، گفت از غیر من ؟> گفتم خدایا دوس...

  • تاریخ ایجاد: 1393/7/2
  • تعداد مشاهدات: 541
  • تعداد نظرات: 1
 • یادش بخیر

  >نوجوونیمون چه کارها که نمیکردیم> این فقط یه چشمه از کارهامه> >تصویر متحرکه یک کم صبر کن تا لود بشه> >>> >

  • تاریخ ایجاد: 1392/12/18
  • تعداد مشاهدات: 612
  • تعداد نظرات: 1
 • شوخی فجیع یک مرد با زنش وقتی که خواب بود...!!!

  >> >>>>>شوخی فجیع یک مرد با زنش وقتی که خواب بود...!!!>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>.>>>>> >>>>>>>>>>>>>>

  • تاریخ ایجاد: 1392/10/10
  • تعداد مشاهدات: 731
  • تعداد نظرات: 5