• تکرار بی نهایت...

  >>>" تو " خورشیدم باش> من هم برای بیدار شدن> بهترین صبحدم می‌شوم .> کافی‌ست طلوع کنی> تا تکرارِ بی‌نهایت ،> دوستت دارم‌هایم سرازیر شود ...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/24
  • تعداد مشاهدات: 78
  • تعداد نظرات: 12
 • تمدید...

  >>>باز شدنِ چشمانم هر روز صبح> يعنى خدا دوست داشتنت را تمديد كرده> قَدرَش را ميدانم... >>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/23
  • تعداد مشاهدات: 62
  • تعداد نظرات: 8
 • قصه تردید شما...

  >>>صبح یعنی ...> وسط قصه تردید شما ،> کسی از در برسد ،> نور تعارف بکند ...!>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/16
  • تعداد مشاهدات: 66
  • تعداد نظرات: 10
 • هر چیز خوب یعنی "تو"

  >>>قسم به صبح و به مشق قلم>>> >>>که خواهد گفت به نام عشق>>> >>>که هر چیز خوب یعنی "تو">>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/15
  • تعداد مشاهدات: 76
  • تعداد نظرات: 13
 • چشمانت

  >>>هر صبح> زندگی برای ادامه پیدا کردن ،> به دنبال بهانه میگردد ...> و چه بهانه‌ای زیباتر از چشمانت !>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/10
  • تعداد مشاهدات: 78
  • تعداد نظرات: 15
 • دوست داشتنِ تو...

  >>>هر صبح؛>>> >>>یک آدم دیگر در من جان میگیرد،>>> >>>و به دوست داشتنِ تو دامه می دهد...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/2
  • تعداد مشاهدات: 77
  • تعداد نظرات: 19
 • خوشمزه ی دلخواه من...

  >>>>دوست داشتنت>...> >بوی خوب نان بِرشته می دهد>...> >مزه ی خامه و عسل>...> >و من همیشه جانم در می رود> ...> >برای بوسیدنت>...> >برای بوییدنت>...> >خوشمزه ی دلخواه من> !>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/11/1
  • تعداد مشاهدات: 79
  • تعداد نظرات: 17
 • تو همانی که میخواهم...

  >> >>>تو هَمانی که دلم میخواهد شصت سالگی‌هایم را کنارش بگذرانم...>> >هفتاد سالگی...!>> >هَمان روزهایی که کیسه‌های کوچک و بزرگ قرص‌هایم هشدارِ کهولت سِن را میدهد...!>> >هَمانی‌‌ که دلم میخواهد...

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/26
  • تعداد مشاهدات: 84
  • تعداد نظرات: 12
 • سحر خیز...

  >>>>مدت‌ هاست>> >به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت>> >سحر خیز شده‌ ام>>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/26
  • تعداد مشاهدات: 71
  • تعداد نظرات: 18
 • کویر تشنه...

  >>>خنده های تو>>> >>>هر صبح با دلم ، آن میڪند>>> >>>ڪه باران با ڪویرِ تشنه ...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/24
  • تعداد مشاهدات: 61
  • تعداد نظرات: 19
 • مستی بی باده...

  >>>صبح > جامی‌ست > پُر از حسِ هم‌ آغوشیِ تو> لب بیَفزای > بَر این مَستیِ بی‌باده‌یِ ما...!>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/22
  • تعداد مشاهدات: 63
  • تعداد نظرات: 15
 • زنگ ساعت ها...

  >>>یکی بیاید به دنیا بفهماند>> >زنگ ساعت ها>> >جای صبح بخیر با صدای یار را>> >پُر نمی کند که نمی کند>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/19
  • تعداد مشاهدات: 78
  • تعداد نظرات: 14
 • قرار و مدار...

  >>>" قرار " من باش>>> >>>تا در " مدار " تو باشم>>> >>>چه قرار و مداری بهتر از این !؟>>> > > >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/18
  • تعداد مشاهدات: 81
  • تعداد نظرات: 15
 • مست و غزلخوان...

  >>>من همین قدر> ڪہ هر صبح> به عطر تو شوم> مست و غزلخوان>  ڪافیست>>> >>>این همان > حالت بی تابترین> لحظه ی عشاق بود...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/17
  • تعداد مشاهدات: 72
  • تعداد نظرات: 11
 • پلکهای تو...

  >>>پیش از صدای خروسان> باور کردم > که پلکهای تو > کتاب صبح را گشود>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/16
  • تعداد مشاهدات: 83
  • تعداد نظرات: 10
 • حرف حساب...

  >>>چهار کلمه حرف حساب بزنیم!>>> >>>من>>> >>>عجیب>>> >>>دوستت>>> >>>دارم ...>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/15
  • تعداد مشاهدات: 86
  • تعداد نظرات: 11
 • تا خود شب...

  >>>چای داغِ صبح را> پُر بوسه باید دَم کنی>>> >>>با لبِ تو> تا خود شب روبه‌راهم> روبه‌راه .‌‌..>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/15
  • تعداد مشاهدات: 76
  • تعداد نظرات: 16
 • صبـح مـن با تو...

  >>>از وقتـی تو آمـدی ،>>> >>>خورشیـد از چشـم هایم افتـاده !>>> >>>صبـح مـن با توُ روشـن میشـود>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/11
  • تعداد مشاهدات: 91
  • تعداد نظرات: 28
 • تمام روز من...

  >>>لبخند اول صبح تو>>> >>>تضمین حال خوش>>> >>>تمام آن روز من است...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/9
  • تعداد مشاهدات: 79
  • تعداد نظرات: 16
 • آفتاب رویت...

  >>>صبح که می شود>>> >>>سایه ات را بر دلم پهن کن>>> >>>آفتاب رویت شگون دارد>>> >>>در این هنگامه ی صبح...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/5
  • تعداد مشاهدات: 84
  • تعداد نظرات: 14