• سحر خیز...

  >>>>مدت‌ هاست>> >به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت>> >سحر خیز شده‌ ام>>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/26
  • تعداد مشاهدات: 1
  • تعداد نظرات: 7
 • کویر تشنه...

  >>>خنده های تو>>> >>>هر صبح با دلم ، آن میڪند>>> >>>ڪه باران با ڪویرِ تشنه ...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/24
  • تعداد مشاهدات: 2
  • تعداد نظرات: 16
 • مستی بی باده...

  >>>صبح > جامی‌ست > پُر از حسِ هم‌ آغوشیِ تو> لب بیَفزای > بَر این مَستیِ بی‌باده‌یِ ما...!>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/22
  • تعداد مشاهدات: 7
  • تعداد نظرات: 12
 • زنگ ساعت ها...

  >>>یکی بیاید به دنیا بفهماند>> >زنگ ساعت ها>> >جای صبح بخیر با صدای یار را>> >پُر نمی کند که نمی کند>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/19
  • تعداد مشاهدات: 11
  • تعداد نظرات: 12
 • قرار و مدار...

  >>>" قرار " من باش>>> >>>تا در " مدار " تو باشم>>> >>>چه قرار و مداری بهتر از این !؟>>> > > >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/18
  • تعداد مشاهدات: 18
  • تعداد نظرات: 15
 • مست و غزلخوان...

  >>>من همین قدر> ڪہ هر صبح> به عطر تو شوم> مست و غزلخوان>  ڪافیست>>> >>>این همان > حالت بی تابترین> لحظه ی عشاق بود...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/17
  • تعداد مشاهدات: 22
  • تعداد نظرات: 11
 • پلکهای تو...

  >>>پیش از صدای خروسان> باور کردم > که پلکهای تو > کتاب صبح را گشود>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/16
  • تعداد مشاهدات: 26
  • تعداد نظرات: 10
 • حرف حساب...

  >>>چهار کلمه حرف حساب بزنیم!>>> >>>من>>> >>>عجیب>>> >>>دوستت>>> >>>دارم ...>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/15
  • تعداد مشاهدات: 21
  • تعداد نظرات: 11
 • تا خود شب...

  >>>چای داغِ صبح را> پُر بوسه باید دَم کنی>>> >>>با لبِ تو> تا خود شب روبه‌راهم> روبه‌راه .‌‌..>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/15
  • تعداد مشاهدات: 23
  • تعداد نظرات: 16
 • صبـح مـن با تو...

  >>>از وقتـی تو آمـدی ،>>> >>>خورشیـد از چشـم هایم افتـاده !>>> >>>صبـح مـن با توُ روشـن میشـود>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/11
  • تعداد مشاهدات: 28
  • تعداد نظرات: 28
 • تمام روز من...

  >>>لبخند اول صبح تو>>> >>>تضمین حال خوش>>> >>>تمام آن روز من است...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/9
  • تعداد مشاهدات: 23
  • تعداد نظرات: 16
 • آفتاب رویت...

  >>>صبح که می شود>>> >>>سایه ات را بر دلم پهن کن>>> >>>آفتاب رویت شگون دارد>>> >>>در این هنگامه ی صبح...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/10/5
  • تعداد مشاهدات: 29
  • تعداد نظرات: 14
 • اخم‌های اول صبح...

  >>>⁣اخم‌های اول صبح هر کسی یک جور باز شدنی‌ست!> گاه با یک بوسه> گاه با یک صدا> گاه با یک نگاه> و گاه با یک پیغام> هر کدام مقدور بود کم نگذارید!> اخم‌های اول صبح> گره کور میشوند گاهی>>> >>>صبح همگ...

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/24
  • تعداد مشاهدات: 29
  • تعداد نظرات: 0
 • به سوی تو...

  >>>و همچون> نسیمِ صبح > لرزان و بی قرار> وزیدم به سوی تو !>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/21
  • تعداد مشاهدات: 40
  • تعداد نظرات: 13
 • رسم شیرین...

  >>>صبح بخیر گفتن> چه رسمِ شیرینی‌ست> وقتی که هر روز بهانه‌ام میشود> برای بوسیدنت >>> >>>سید علی صالحی>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/13
  • تعداد مشاهدات: 56
  • تعداد نظرات: 24
 • خانه دل...

  >>>صبحِ جان باش> طلوع کن> تو دراین خانه دل....>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/11
  • تعداد مشاهدات: 43
  • تعداد نظرات: 17
 • نگاه تو...

  >>>نگاه تو همان چای اول صبح است؛>>> >>>تازه و دلنیشین و زیبا>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/10
  • تعداد مشاهدات: 43
  • تعداد نظرات: 12
 • تنها واژه ای...

  >>>>"تو">> >تنها واژه ای هستی كه>> >هر صبح در من طلوع میكند!>> >صبح های من نیازی به خورشید ندارد>>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/7
  • تعداد مشاهدات: 46
  • تعداد نظرات: 21
 • الی عشق...

  >>>به مراتب دوستت دارم > یک > دو > سه> الی عشق>>> >>>امروزتون سرشار از عشششششششششق>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/5
  • تعداد مشاهدات: 46
  • تعداد نظرات: 7
 • نفر اول...

  >>>تو نمیدانی> که برایِ بخیر کردن صبح هایت،> نفرِ اول بودن چه عالمی دارد...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/9/5
  • تعداد مشاهدات: 38
  • تعداد نظرات: 8