• خم ابرو...

  >>>>لبخند بزن، دیده گشا، شور برانگیز>> > >سرمستیِ عشاقِ سحرخیز، چه نیکوست>> > >بگذار که طالع شود از برق نگاهت>> > >خورشید نهانی که به زیر خم ابروست...>>>> > > >>صبح همگی بخیر و شادی>> >>> >&nb...

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/23
  • تعداد مشاهدات: 10
  • تعداد نظرات: 7
 • حبه قند...

  >>>من به یک صبح >>> >>>که با خنده ات آغاز شود می اندیشم؛>>> >>>و به یک حبه قند که از کنج لبت بردارم؛>>> >>>کاش این صبح بیاید>>> >>>و اندیشه من رنگ رویا نشود!>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/15
  • تعداد مشاهدات: 23
  • تعداد نظرات: 0
 • لهجه آفتاب...

  >>>>صبح>> >لبخند زیبای توست>> >بخند تا لهجه آفتاب هم>> >عوض شود>>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/14
  • تعداد مشاهدات: 25
  • تعداد نظرات: 13
 • هر روز خدا...

  >>>>آمدن صبح > > به بوسیدن توست> > خورشید که هر روز خدا می آید ...>>>> > > >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/12
  • تعداد مشاهدات: 29
  • تعداد نظرات: 14
 • صبح ارزانی مردم ...

  >>>>حال بیدار شدن نیست ! >> >با خیالِ تو باید >> >خوابید ؛ >> >رویا دید ؛ >> >صبح ارزانی مردم >> >دلِ من خوابِ تو را میخواهد ...>>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/9
  • تعداد مشاهدات: 45
  • تعداد نظرات: 18
 • تو چیزی دیگری

  > >>>گر شاخه‌ها دارد تری>>> >>>ور سرو دارد سروری>>> >>>ور گل کند صد دلبری >>> >>>ای جان تو چیزی دیگری>>> >>>صبح سرد پاییزیتون بخیر و شادی>>> >>> >

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/7
  • تعداد مشاهدات: 43
  • تعداد نظرات: 18
 • امید

  >>>>خورشید هر صبح>> >یادآور این نکته است که>> >می‌شود از اعماق تاریکی >> >دوباره طلوع کرد>> >و شرطش داشتن امید است.>>>>  > >>>>امروزتون سرشار از آرامش>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/5
  • تعداد مشاهدات: 48
  • تعداد نظرات: 14
 • حس بودنهای من...

  >>>>بار دیگر صبح شد>>>> >>>>بیدار شد این زندگی،>>>> >>>>ای تمام حسِ بودنهای من >>>> >>>>صبحت بخیر>>>> >>>روز همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/5
  • تعداد مشاهدات: 54
  • تعداد نظرات: 14
 • از خواب تو...

  >>>هر صبح>>> >>>یکی در من >>> >>>از خواب تو بیدار می شود >>> >>>تا به تو >>> >>>صبح بخیر بگوید...>>> >>>من >>> >>>دوست داشتن هایت را>>> >>>به آفتاب پیوند زده ام...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>...

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/2
  • تعداد مشاهدات: 45
  • تعداد نظرات: 8
 • فلسفه چشمانت...

  >>>>تاریخ و ادبیات>> >چه می خواهند از جانم؟؟؟>> >من همین>> >فلسفه چشمانت را >> >پاس کنم>> >برایم کافیست ...>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/1
  • تعداد مشاهدات: 42
  • تعداد نظرات: 11
 • شروع دوباره زندگی...

  >>>>هر صبح>> >آغازیست دوباره>> >برای آموختن و بالیدن>> >آغازی برای تکاندن غبار از دل>> >و نشاندن غنچه‌های>> >محبت و عشق!>> >پس شروع دوباره زندگی مبارک>>>> > > >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>> ...

  • تاریخ ایجاد: 1397/8/1
  • تعداد مشاهدات: 47
  • تعداد نظرات: 9
 • بهانه های کوچک...

  >>>>من خانه ام را پر از رنگ می کنم>> >پر از عطر زندگی>> >گل می خرم>> >نان گرم می کنم>> >شعر می نویسم>> >و باور می کنم کلام فروغ را:>> >زندگی یعنی>> >همین بهانه های کوچک خوشبختی...>>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>...

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/29
  • تعداد مشاهدات: 37
  • تعداد نظرات: 13
 • اول خودم می گویم...

  >>>صبح یعنی>>> >>>یک فرصت دوباره>>> >>>برای حرف هایی که بهم نگفته ایم!>>> >>>اول خودم می گویم:>>> >>>دوستت دارم...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>>امروزتون سرشار از عششششششق>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/28
  • تعداد مشاهدات: 49
  • تعداد نظرات: 11
 • بدون غرور و شرم ...

  >>>پاهایتان را هنگام راه رفتن تصور کنید> پای جلویی غروری ندارد> پای پشتی شرمنده نیست> چون هر دو میدانند> موقعیتشان تغییر خواهد کرد>>> >>>زندگی همیشه در حال تغییر است> بدون غرور و شرم ادامه بده>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/25
  • تعداد مشاهدات: 40
  • تعداد نظرات: 15
 • انار و خرمالو...

  >>>>پاییز هزار برگ دفتر شده است>> >باران زده و خاطره ها تر شده است>> >با طعم انار و یک بغل خرمالو>> >برخیز که باغ، غرق طراوت شده است>>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/25
  • تعداد مشاهدات: 50
  • تعداد نظرات: 12
 • آيينه جادويي...

  >>>>هر صبح،>>>> >>>>در آيينه جادويي خورشيد>>>> >>>>چون مي‌نگرم،>>>> >>>>او همه من، من همه اويم>> !>>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>>>> >>>

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/24
  • تعداد مشاهدات: 39
  • تعداد نظرات: 11
 • روی تو...

  >>>روی تو را که ببینم،>>> >>>بخیر می شود صبح هر روزم...>>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/23
  • تعداد مشاهدات: 55
  • تعداد نظرات: 15
 • چشمها هم...

  >>>لکنت> فقط از کار ماندن زبان نیست> چشمها هم گاهی> روی یک چهره> گیر میکنند...>>> >>> > >

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/18
  • تعداد مشاهدات: 29
  • تعداد نظرات: 20
 • هزار فتنه...

  > >>>دو چشم مست تو>>> >>>کز خواب صبح برخیزند>>> >>>هزار فتنه>>> >>>به هر گوشه‌ای برانگیزند>>> >>>"سعدی">>> >>>صبح همگی بخیر و شادی>>> >>> >

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/18
  • تعداد مشاهدات: 36
  • تعداد نظرات: 14
 • همان که نیما گفت...

  >>>>صبح ارزانی تان باد >> > >هر صبح باید دروازه ای برای رویش دوباره مهربانی باشد>> > >همان که نیما گفت: >> > >پس از این همه چیز جهان تکراريست>> > >جز "مهربانی">>>> >>>>صبح همگی بخیر و شادی>...

  • تاریخ ایجاد: 1397/7/17
  • تعداد مشاهدات: 50
  • تعداد نظرات: 19