در این دنیا کسی چیزی نمی داند
تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود
دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست
من در پی خویشم به تو بر می خورم اما
در تو شده ام گم به من دسترسی نیست............
Ebi-Mohtaj-128.mp3
nader 20
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۷