نشستی به یادش ، تو غم داری اون خوبه حالش

تو درگیر اونی هنوزم ، ولی نیست که عین خیالش

تو بستی چشاتو ندادی به هیشکی تو جاشو

نمیشه عوض کرد یه لحظه با دنیا یکم خنده هاشو
Shervin - Taghdir [128].mp3
زهرا سلام / 20
ادامه
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
nader 2020
ادامه
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۷