ای خدا کاری نکن یادش بره که یک ماهی این پایین منتظره
نمی خوام تنها با شم
ماهی دریا باشم
دوست دارم که بعد از این توی قصه ها باشم........
googoosh-domahi.mp3
عرشیا محمدی 🍃. لایک 20. 🍃
ادامه
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
سما ص 20
ادامه
  ۲۵ تیر ۱۳۹۷