سلام وعلیکمدوستان وهموطنان گرامی به نظر شما کدامیک از موارد زیر باعث غرور وعرق ملی وسربلندی یک کشور خواهد شد .وآن کشور را از هجوم دشمنان در امان خواهد داشت. لطفا ارایه نظر بفرمایید. متشکرم
1-انسانهای فرهیخته ودوست دارعلم ودانش وصلح طلب
1 رأی
20%
2-نیروی نظامی قوی وداشتن اسلحه وتجهیزات کافی ومدرن
0 رأی
0%
3-داشتن ثروت ملی (نفت وگاز و معادن وذخایر زیر زمینی و....)
0 رأی
0%
4-نیروی انسانی فراوان
0 رأی
0%
5-داشتن دیپلماسی قوی وتعامل با دیگر کشورها
1 رأی
20%
6-دوستی با کشورهای قدرتمند جهان
1 رأی
20%
7-بنظر من........
2 رأی
40%
saeed suny گذشت زمانی که بوی عرق و چرک یقه ، نشانه ایمان بود و روشن فکری یک فحش.....گرچه برای افکار عقب افتاده و واپس گرا که جز رجعت به گذشته های که بیشتر افسانه بودند خوشتر است تا سخن گفتن از واقعیت های گریز ناپذیر رو به اینده.....
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
saeed suny سروده اند که همه بدبختی ها از رسانه است و اربابان رسانه....مثلا در بلاد فرنگ که بالغ بر هزاران رسانه نوشتاری و دیداری موجود است میزان فقر و فلاکت با ان هم سنگ است و انجا که رسانه نیست مردم از فرط نعم فراوان گویی در بهشت برینند...کافیست نیم نگاهی به همین فیلتر شدن تلگرام بشه خواهید دید که ظرف مدت کوتاه امار جرم و جنایت و فساد بطرز معجزه اسای نزدیکد به صفر شده....یه عمره که فقط میخندیم به کبک که چرا سرشو میکنه تو یرف....
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷