سخنی از دکتر علی شریعتی
>>>>>قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند میشود ،همه از هم میپرسند ” چه کس مرده است؟ ” چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است .>>>>> > > >>>>>قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام . یکی ذوق می کند که ترا بر روی برنج نوشته،‌یکی ذوق می ک...
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۱۷ آذر ۱۳۹۶
حمید کیانی 20
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵