بازنشر تصویر مربوط به باران توسط زینب عکاس باشی
۲۵ شهریور ۱۳۹۵
امشب ،
به خوابم بیا ...
ابری در چشم هایم مانده
که بی شانه های تو
نمی بارد ....


#معصومه_صابر
reza reza 20
ادامه
  ۲۲ دی ۱۳۹۵
حمید کیانی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۵