ایران بیست چیست؟

ایران بیست نه تنها یک جامعه مجازی برای ایجاد ارتباط مستمر و تشکیل گروههای خصوصی و یا تخصصی و حرفه ای و تبادل اخبار و اطلاعات علمی و هنری در بین علاقه مندان میباشد بلکه میعادگاه همیشگی عاشقان ایران و ایرانیان واقعی از سراسر گیتی با هر لهجه و زبان و قومیتی است. ایران بیست سعی میکند نمونه ای در نشان دادن فرهنگ، ادب و هنر ایران اسلامی باشد و در این میان یکی از دستاوردهای چنین جوامعی یافتن دوستان جدید است.

  • بهار پاسارگاد